Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

30-08-2023

Chia sẻ

Chư vị Đại Hiệp thân mến,

Ngạo Kiếm Vô Song có một món quà nhỏ gửi tặng đến quý Đại Hiệp nhận dịp lễ Vu Lan. Khi Đại Hiệp đăng nhập vào game từ ngày 30/08 - 08/09, sẽ nhận được món quà cực kỳ hấp dẫn từ NKVS.

Sự kiện chỉ diễn ra trong thời gian nhất định, vì vậy quý Đại Hiệp đừng bỏ lỡ nhé!!!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h01 ngày 30/08/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 05/09/2023.

Điều kiện tham gia

  • Tất cả máy chủ NKVS

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý Đại Hiệp đăng nhập sẽ nhận được quà tương ứng theo ngày
  • Phần thưởng sẽ được tự động gửi về Túi sau khi đăng nhập

Phần thưởng

  • Trong thời gian sự kiện, chỉ cần đăng nhập hệ thống sẽ gửi về túi đồ của nhân vật. Phần thưởng như sau:

Ngày

Thưởng

Số lượng

Trạng thái

30/08/2023

 

 

 

Bạc Khóa 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 5000 

1

Khóa 

 Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa 

Quà Đăng Nhập 1 

1

Khóa

31/08/2023

 

Đá rèn

50

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

3

Khóa 

Vàng Khóa 1 Vạn

2

Khóa 

Quà Đăng Nhập 2

1

Khóa

01/09/2023

 

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa 

Định tâm đan

30

Khóa 

Quà Đăng Nhập 3

1

Khóa

02/09/2023

 

Bạc Khóa 20 vạn

2

Khóa

Đồng Thiên Tâm

10

Khóa 

Thẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên

3

Khóa 

Quà Đăng Nhập 4

1

Khóa

03/09/2023

Trúc khí đan

20

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa 

Tinh Vẫn Tệ

10

Khóa 

Quà Đăng Nhập 5

1

Khóa

04/09/2023

Võ Kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan 10000 điểm

5

Khóa 

Vàng Khóa 1 Vạn

2

Khóa 

Quà Đăng Nhập 6

1

Khóa

05/09/2023

Định tâm đan

50

Khóa

Tôn Hiệu Ngạo kiếm Vô Song (7 ngày)

1

Khóa 

Thẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên

3

Khóa 

Quà Đăng Nhập 7

1

Khóa

 

Chi tiết túi quà

Vật phẩm

Chi tiết

Số lượng

Trạng Thái

Quà Đăng Nhập 1 (Tốn 500 Vàng có thể mở)

Bạc khóa 20 vạn

1

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

5

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

3

Khóa

Quà Đăng Nhập 2 (Tốn 1000 Vàng có thể mở)

Đá Tẩy thuộc tính

10

Khóa

Bạc khóa 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

4

Khóa

Quà Đăng Nhập 3 (Tốn 2000 Vàng có thể mở)

Thiệp chiêu mộ đồng đội

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư môn 2000

2

Khóa

Quà Đăng Nhập 4 (Tốn 3000 Vàng có thể mở)

Hoạt Lực Hoàn 5000 điểm

4

Khóa

Đá Tẩy thuộc tính

20

Khóa

Đá rèn

10

Khóa

Quà Đăng Nhập 5 (Tốn 4000 Vàng có thể mở)

Tinh vẫn tệ

20

Khóa

Võ lâm vinh dự lệnh

20

Khóa

Đồng thiên tâm

20

Khóa

Quà Đăng Nhập 6 (Tốn 5000 Vàng có thể mở)

Võ Kỹ Thiên Kiêu lệnh

10

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

20

Khóa

Vàng Khóa 1 Vạn

10

Khóa

Quà Đăng Nhập7 (Tốn 6000 Vàng có thể mở)

Đá rèn

20

Khóa

Chân khí 50000

2

Khóa

Cống Hiến Sư môn 2000

5

Khóa