Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

30-09-2022

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Cơ hội săn ngay những vật phẩm giá trị đến từ Ngạo Kiếm Vô Song với Sự kiện Quy Đổi Ngày - Săn Ngay Quà HOT.

Đại Hiệp chỉ cần quy đổi Vàng đạt mốc, nhận ngay quà tặng đi kèm cực kì hấp dẫn.

Sự kiện chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 30/09. Đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!!

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ 00h01 30/09/2022.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 30/09/2022.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 01/10/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Đặc biệt:

- Máy chủ Hoàng Dung

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng đến 15000 Vàng sẽ nhận thêm nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái) x1 + Ngoại Y Như Ý (7 ngày)

  + Khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng sẽ nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái) x2 + Ngoại Y Cát Tường (7 Ngày)

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái) x 2 + Kim Thủy Tinh x1 +  Ngoại Y Cát Tường (7 Ngày)

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái) x 3 + Kim Thủy Tinh x2 +  Ngoại Y Cát Tường (7 Ngày) 

Máy chủ Thiên Phụng - Linh Phụng - Long Phụng - Phi Kiếm

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Ngoại Y Cát Tường (7 ngày) x1 + Cầu Phúc Lệnh-III x2 +  Túi chọn đồng đội 4 sao (môn phái) x2

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Ngoại Y Cát Tường (7 ngày) x1 + Túi Chọn Ẩn Mạch x1  +Túi Đá Cường Hóa +22 x2

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng và nhận thêm Ngoại Y Cát Tường (7 ngày) x1 + Túi Chọn Ẩn Mạch x3  +Túi Đá Cường Hóa +22 x3

- Máy chủ cũ còn lại:

  + Khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng đến 30000 Vàng sẽ nhận thêm Ngoại Y Cát Tường (7 ngày) x1 + Túi Đá Cường Hóa +18 x3

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm  Ngoại Y Cát Tường (7 ngày) x1 +Túi Đá Cường Hóa +22 x3

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng và nhận  thêm Ngoại Y Cát Tường (7 ngày) x1 +Túi Đá Cường Hóa +24 x3

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 01/10/2022.

Phần thưởng  

Máy chủ Hoàng Dung

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Ngân Châm

7

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí) x2 hoặc Tùy chọn Hoàng Kim (trừ vũ khí) x1

tùy chọn

Khóa

Huyền Đồng

200

khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x5

tùy chọn 1 trong 4 vật phẩm sau

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x1 mốc 6 vạn trở lên có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn

Khóa

Vũ Khí Bạch Kim x1 + Đá Tẩy Thuộc Tính x50 (đương 3 phần quà tùy chọn, chỉ mốc 99999 mới có thể chọn)

 

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm x2

Khóa

Cam Thủy Tinh x 5

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III x2

Khóa

Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x25

Khóa

Máy chủ Thiên Phụng-Linh Phụng-Long Phụng-Phi Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Ngân châm

4

Khóa

Bách Bảo rương

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc Huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x30

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách Bảo rương

20

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao (môn phái)

3

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

30,000 Vàng

Bách Bảo rương

25

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền Bạc

25

Khóa

Huyền Kim

5

Khoá

Thiệp Chiêu MỘ Đồng Đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính x40

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

 

Huyền Kim x5

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x150

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Khóa

Đá rèn x80

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn (mốc 6 vạn có thể chọn) x1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x30

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Tinh Kimx1 (mốc 54000 có thể chọn) (giá trị tương đương 2 phần quà tùy chọn thường)

Khóa

Vũ Khí Hoàng Kim x1 (chỉ mốc 99999 mới có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

 

Kim Thủy Tinh x1

Khóa

Cam Thủy Tinh x5

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội x2

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

150

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặcTùy chọn trang bị hoàng kim (trừ vũ khí) x1

1

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

250

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Huyền kim

5

Khoá

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Khóa

Đá Rèn

25

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

100

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Mảnh Linh Ngọc x350

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh x2

Khóa

Hòa thị bích x15

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 (mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1 (mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim (trừ vũ khí)

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát thương chí mạng x1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh-Phòng Chí Mạng x1

Khóa

Đá rèn x100

Khóa

Vũ Khí Hoàng Kim x1 + Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x80 (chỉ mốc 99999 mới có thể chọn, tương đương 3 phần quà tùy chọn)

Khóa 

Mảnh Đồng Đội Nam Cung Phụng x50

Khóa

Đại sứ sự kiện Phương Phàm