Trang chủ / Sự kiện

Cây tre trăm đốt

01-08-2015

Chia sẻ

Ngày xửa ngày xưa, anh nông dân nghe lời phú ông vào rừng chặt cây tre trăm đốt. Tìm mãi, chàng vẫn không tìm được cây tre có đủ 100 đốt. May mắn nhờ Bụt xuất hiện, bày cho thần chú "Khắc nhập, khắc nhập" để ghép 100 đốt tre thành một cây tre trăm đốt. Tuy nhiên, trên đường trở về nhà, khi băng qua một con suối chảy xiết, 64 đốt tre đã bị dòng nước cuốn đi.

 

Hỡi các đại hiệp trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp - Ngạo Kiếm Vô Song, hãy mau mau giúp chàng trai tìm lại các đốt tre để hợp thành cây tre trăm đốt. Phương Phàm sẽ dành tặng nhiều vật phẩm quý giá cho quý nhân sĩ tham gia sự kiện.

Thời gian

Bắt đầu: 09h00 ngày 1/8/2015 (sau khi cập nhật phiên bản 2.83)

Kết thúc: 23h59 ngày 11/8/2015

Điều kiện tham gia

Nhân vật đạt từ cấp 60 trở lên

Máy chủ mở trước ngày 3/7/2015

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmHình ảnhMô tả

Đốt Tre

(chưa giám định)

• Nhận được khi tham gia các hoạt động hằng ngày: Thanh Vân Phong, Bí Cảnh, Chiến Trường, Vận Tiêu, Xi Vưu Mộ, Trích Tinh Lâu

Thẻ Giám Định

Mua tại Trân Bảo Các

Đốt Tre

Nhận được khi dùng Thẻ Giám Định + Đốt Tre (chưa giám định)

Quà Đốt Tre

Nhận được khi dùng Thẻ Giám Định + Đốt Tre (chưa giám định)

Nhấp phải nhận phần thưởng

 Quà Đốt Tre Đặc Biệt

Nhận được khi giám định Đốt Tre lần thứ 99, 199

Nhấp phải nhận phần thưởng

Tập Thu Thập Đốt Tre

Sau khi giám định, hãy đặt các Đốt Tre vào Tập Thu Thập Đốt Tre

Quà Mặt Nạ Đốt Tre

Nhận được khi thu thập đủ 64 Đốt Tre

Nhấp phải nhận phần thưởng

 

Nội dung

 

Lưu ý
  • Mỗi ngày tối đa giám định 20 Đốt Tre

Phần thưởng

 

                                                   

 

Xem thêm phần thưởng sự kiện Cây Tre Trăm Đốt: Tại đây