Trang chủ / Sự kiện

Đăng Nhập Nhận Quà 2022

29-12-2021

Chia sẻ

Mỗi ngày khi đăng nhập vào game, quý vị sẽ được nhận một phần quà hữu ích từ Ngạo Kiếm Vô Song. Thật là hấp dẫn phải không nào?

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 29/12/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 04/01/2022.

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện quý đại hiệp đăng nhập sẽ nhận được quà tương ứng theo ngày
  • Phần thưởng sẽ được tự động gửi về Túi sau khi đăng nhập

Phần thưởng

  • Trong thời gian sự kiện, chỉ cần đăng nhập hệ thống sẽ gửi về túi đồ của nhân vật. Phần thưởng như sau:

Ngày

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

29/12/2021

Bạc Khóa 20 vạn

2

Khóa

Vàng Khóa 5000

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Quà Đăng Nhập 1

1

Khóa

30/12/2021

Đá rèn

10

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 1 Vạn

2

Khóa

Quà Đăng Nhập 2

1

Khóa

31/12/2021

Hoạt lực 5000

1

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Định tâm đan

20

Khóa

Quà Đăng Nhập 3

1

Khóa

01/01/2022

Bạc Khóa 20 vạn

2

Khóa

Đồng Thiên Tâm

10

Khóa

Thẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Quà Đăng Nhập 4

1

Khóa

02/01/2022

Trúc Khí Đan

10

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

10

Khóa

Quà Đăng Nhập 5

1Khóa

03/01/2022

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5Khóa

Chân Khí Đan 10000 điểm

2

Khóa

Vàng Khóa 1 Vạn

2

Khóa

Quà Đăng Nhập 6

1

Khóa

04/01/2022

Định Tâm Đan

40Khóa

Tôn Hiệu Ngạo kiếm Vô Song (7 ngày)

1Khóa

Thẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên

2Khóa

Quà Đăng Nhập 7

1Khóa

Chi tiết túi quà

Vật phẩm

Chi tiết

Số lượng

Trạng Thái

Quà Đăng Nhập 1 (Tốn 500 Vàng có thể mở)

Bạc khóa 20 vạn

1

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

5

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

3

Khóa

Quà Đăng Nhập 2 (Tốn 1000 Vàng có thể mở)

Đá Tẩy thuộc tính

10

Khóa

Bạc khóa 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

4

Khóa

Quà Đăng Nhập 3 (Tốn 2000 Vàng có thể mở)

Thiệp chiêu mộ đồng đội

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư môn 2000

2

Khóa

Quà Đăng Nhập 4 (Tốn 3000 Vàng có thể mở)

Hoạt Lực Hoàn 5000 điểm

4

Khóa

Đá Tẩy thuộc tính

20

Khóa

Đá rèn

10

Khóa

Quà Đăng Nhập 5(Tốn 4000 Vàng có thể mở)

Tinh vẫn tệ

20

Khóa

Võ lâm vinh dự lệnh

20

Khóa

Đồng thiên tâm

20

Khóa

Quà Đăng Nhập 6 (Tốn 5000 Vàng có thể mở)

Võ Kỹ Thiên Kiêu lệnh

10

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

20

Khóa

Vàng Khóa 1 Vạn

10

Khóa

Quà Đăng Nhập7(Tốn 6000 Vàng có thể mở)

Đá rèn

20

Khóa

Chân khí 50000

2

Khóa

Cống Hiến Sư môn 2000

5

Khóa