Trang chủ / Sự kiện

Đua Top Công Lực

19-01-2022

Chia sẻ

Công lực không những chỉ rõ lực công kích nhân vật, mà còn đánh giá tổng quát nhiều phương diện cường hóa, trang bị của nhân vật trong game. Vậy ai là người có công lực cao nhất? Tham gia sự kiện Đua Top Công Lực để xưng bá võ lâm ngay!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày thứ 9 mở máy chủ.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 9 mở máy chủ.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đua Top Công Lực, Đại hiệp đạt Top 200 công lực có thể nhận thưởng.
  • Đại hiệp có tên trong danh sách xếp hạng Top 200 sau 24h ngày thứ 9 mở máy chủ hãy nhấp nút "Nhận thưởng" ở góc phải giao diện để nhận thưởng.
  • Trong thời gian sự kiện đua Top Công Lực, diễn ra sự kiện Rút Thưởng Toái Phiến và mở bán Túi Quà Ưu Đãi, mở Túi Quà Ưu Đãi nhận được Hoạt Lực.

Phần thưởng

Xếp hạng

Vật phẩm

Hạng 1

Vàng Khóa 25000

Tôn hiệu: Võ Lâm Chí Tôn (Toàn thuộc tính+8) 10 ngày

Hạng 2

Vàng Khóa 18000

Tôn hiệu: Cao Thủ Võ Lâm (Toàn thuộc tính+5) 7 ngày

Hạng 3

Vàng Khóa 15000

Tôn hiệu: Cao Thủ Võ Lâm (Toàn thuộc tính+5) 5 ngày

Hạng 4

Vàng Khóa 12000

Tôn hiệu: Cao Thủ Võ Lâm (Toàn thuộc tính+5) 5 ngày

Hạng 5

Vàng Khóa 10000

Tôn hiệu: Cao Thủ Võ Lâm (Toàn thuộc tính+5) 5 ngày

Hạng 6

Vàng Khóa 8000

Tôn hiệu: Cao Thủ Võ Lâm (Toàn thuộc tính+5) 5 ngày

Hạng 7

Vàng Khóa 6000

Tôn hiệu: Cao Thủ Võ Lâm (Toàn thuộc tính+5) 5 ngày

Hạng 8

Vàng Khóa 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Võ Lâm (Toàn thuộc tính+5) 5 ngày

Hạng 9

Vàng Khóa 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Võ Lâm (Toàn thuộc tính+5) 5 ngày

Hạng 10

Vàng Khóa 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Võ Lâm (Toàn thuộc tính+5) 5 ngày

Hạng

11-100

Vàng Khóa 4000

Hạng

101-200

Vàng Khóa 2000

Lưu ý
  • Phần thưởng được trao căn cứ vào Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 00h00 ngày tiếp theo.