Trang chủ / Sự kiện

Quà Đăng Nhập

19-01-2022

Chia sẻ

Ưu đãi dành cho tân thủ tại máy chủ mới rất nhiều, trong đó phải kể đến Quà 9 Ngày Đăng Nhập gói quà hỗ trợ Nhân sĩ trong 9 ngày đầu tung hoành tại thế giới võ hiệp. Những vật phẩm trong Quà Đăng Nhập đã được điều chỉnh mới sẽ cùng đồng hành cùng quý vị. 

Quà 15 Ngày Đăng Nhập

  • Quý nhân sĩ khi tham gia Ngạo Kiếm Vô Song, khi đăng nhập 9 ngày đầu tiên, mỗi ngày quý nhân sĩ sẽ nhận được những phần quà giá trị và rất hấp dẫn.

 

  • Phần quà chi tiết

 

Ngày

Thưởng hiện tại

Vật Phẩm

ID

Số Lượng

Trạng Thái

1

Vàng Khóa 1000

11044

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

7571

5

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2469

2

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

2

Khóa

2

Ngọc Như Ý

3546

1

Khóa

Quà Lục Thủy Tinh

18008

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

7361

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

2

Khóa

3

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

7571

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

16486

3

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

2387

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

4

Khóa

4

Vàng Khóa 1000

11044

10

Khóa

Quà Lam Thủy Tinh

18009

1

Khóa

Ngân Châm

16647

5

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

4

Khóa

5

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

16486

3

Khóa

Túi Toái Phiến 1

2900

5

Khóa

Tu Luyện Đan-III

334

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

2

Khóa

6

Vàng Khóa 1000

11044

10

Khóa

Thẻ đồng đội 3,4 sao ngẫu nhiên

14565

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

17999

20

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

4

Khóa

7

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

7361

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1655

2

Khóa

Tửu Rương

2464

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

4

Khóa

8

Linh Khí Tinh Hoa

4094

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

16486

3

Khóa

Tứ Diệp Thảo

2913

5

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

2

Khóa

9

Hoạt Lực 1000 điểm

5680

1

Khóa

Phật Học Kinh Điển

15149

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

14425

20

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

4

Khóa

10

Vàng Khóa 1000

11044

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

7571

10

Khóa

Hoa Hồng Xanh

2909

5

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

2

Khóa

11

Hoạt Lực 1000 điểm

5680

1

Khóa

Đá Rèn

5508

30

Khóa

Tửu Rương

2464

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

4

Khóa

12

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

17999

30

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-I

2116

2

Khóa

Tam Sinh Thạch

6120

5

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

3

Khóa

13

Cống Hiến Lệnh Tân Xuân 1000 điểm

7497

1

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-II

8418

1

Khóa

Ngân Châm

16647

5

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

3

Khóa

14

Vàng Khóa 1000

11044

20

Khóa

Thẻ đồng đội 3,4 sao ngẫu nhiên

14565

3

Khóa

Tửu Rương

2464

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

5684

3

Khóa

15

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ

19210

3

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III

8419

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

16486

3

Khóa

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh

10126

1

Khóa