Trang chủ / Sự kiện

Ưu Đãi Trân Bảo Các

19-01-2022

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến,

Những gói quà cấp, những combo ưu đãi đã có mặt tại Trân Bảo Các, hãy nhanh tay mua ngay để sở hữu những vật phẩm siêu HOT nào!!!!

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ

Nội dung khuyến mãi

Gói quà cấp

Tên gói quà

vật phẩm

số lượng

trạng thái

giá bán ưu đãi

% khuyến mãi

Điều kiện

giới hạn mua trên 1 nhân vật

Quà 59

Vàng Khóa 1 vạn

5

Khóa

999

96%

Cấp 59 mở bán ưu đãi

1

Bạc Khóa 20v

2

Khóa

Tâỷ Luyện Thạch

200

Khóa

Quà mặt nạ

3

Khóa

Quà 69

Vàng Khóa 1 vạn

10

Khóa

2499

91%

Cấp 69 mở bán ưu đãi

1

Bạc Khóa 20v

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Huân Chương Tinh Xảo ( Chưa giám định )

3

Khóa

Quà 79

Vàng Khóa 1 vạn

15

Khóa

4999

86%

Cấp 79 mở bán ưu đãi

1

Cánh 2-Thanh Vân Bích Vũ

1

Khóa

Huân Chương Tinh Xảo ( Chưa giám định )

3

Khóa

Cống hiến sư môn 1000

5

Khóa

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

4

Khóa

Quà 89

Vàng Khóa 1 vạn

25

Khóa

8999

82%

Cấp 89 mở bán ưu đãi

1

Bạc Khóa 20v

10

Khóa

Tửu Rương

2

Khóa

Hoạt lực 50000

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Chúc phúc chi vũ

20

Khóa

Qùa 99

Long Diên Thảo

1

Khóa

24999

86%

Cấp 99 mở bán ưu đãi

1

Đá Rèn

200

Khóa

Cánh 3- Tử Hà Vân Sí

1

Khóa

Tàn Huân Chương Chưa giám định

200

Khóa

Dung Thiết Thủy

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

10

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao ( môn phái )

1

Khóa

 

Gói quà combo

Tên gói quà

vật phẩm

số lượng

trạng thái

giá bán ưu đãi

% khuyến mãi

Điều kiện

giới hạn mua /1 tuần

Combo song tu Hiếm

Phụ Tu Lệnh

1

khóa

11999

70%

Cấp 110 mở bán

2 lần / tuần/ gói

Lưỡng Nghi Thần Thạch-II

1

khóa

Combo song tu TT

Phụ Tu Lệnh

1

khóa

51999

24%

Túi Luân Hồi

1

khóa

Combo song tu TT 8

Phụ Tu Lệnh

1

khóa

75999

23%

Túi Thần Thạch

1

khóa

Gói Kim Tằm 3

Kim Tằm Ti 3

10

khóa

2999

23%

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 4

Kim Tằm Ti 4

10

khóa

4199

14%

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 5

Kim Tằm Ti 5

10

khóa

4399

25%

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 6

Kim Tằm Ti 6

10

khóa

5999

13%

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 7

Kim Tằm Ti 7

10

khóa

6999

11%

không giới hạn

không giới hạn

Gói Kim Tằm 8

Kim Tằm Ti 8

10

khóa

21999

8%

không giới hạn

không giới hạn

Gói Ngân Châm

Ngân Châm

10

khóa

16999

15%

không giới hạn

không giới hạn

Gói Võ Kỹ

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

khóa

3500

13%

không giới hạn

không giới hạn

Gói Tẩy Võ Kỹ

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

khóa

4999

38%

không giới hạn

không giới hạn

Võ Kỹ tẩy tủy lệnh

1

khóa

Gói quà luân hồi

 Tên gói quà

Mở ra Chọn 1 trong 2 vật phẩm sau

Số Lượng

Trạng Thái

Túi Luân Hồi (Mở ra Chọn 1 trong 2 vật phẩm sau)

Luân Hồi Thần Thạch

1

Khóa

Luân Hồi Thần Thạch-Bậc 8

1

Khóa