Trang chủ / Sự kiện

Đua Top Bảo Bối

07-04-2023

Chia sẻ

Nâng cao năng lực cho Bảo Bối là điều mà đại hiệp nào cũng mong muốn, được nhìn thấy Bảo Bối yêu thương của mình ngày càng trưởng thành là niềm hạnh phúc của các đại hiệp. Tham gia ngay sự kiện Đua Top Bảo Bối để nâng cao năng lực cho Bảo Bối đồng thời nhận về nhiều phần thưởng giá trị.

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày thứ 8 mở máy chủ.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 8 mở máy chủ.

Nội dung

  • 24h trong ngày thứ 8 máy chủ, đại hiệp Top 200 điểm Bảo Bối có thể nhận thưởng, điểm Bảo Bối bao gồm tổng điểm khảm trang bị, cường hóa trang bị, trang bị cơ bản của bảo bối mình, không gồm điểm trang bị của Bảo Bối bạn đời.
  • Đại hiệp trên bảng sau 24h ngày thứ 6 mở máy chủ nhấp nút "Nhận thưởng" ở góc phải giao diện để nhận thưởng.
  • Trong thời gian diễn ra đua Top Bảo Bối, Trân Bảo Các có bán Túi Quà Ưu Đãi giá 27500 Vàng (Mỗi nhân vật chỉ mua được 1 lần): Khi sử dụng Túi Quà Ưu Đãi nhận được 10 quyển Độn Giáp Thiên Thư, mỗi quyển Độn Giáp Thiên Thư cung cấp 5000 Kinh Nghiệm.

Phần thưởng

Xếp hạng

Vật phẩm

Hạng 1

10 Ngộ Linh Đan

1 Sách Vàng《Độn Giáp Thiên Thư》

Tôn hiệu: Đại Sư Nuôi Dưỡng 10 ngày (Sát thương chí mạng 8%)

Hạng 2

9 Ngộ Linh Đan

1 Sách Cam《Thái Bình Yêu Thuật》

Tôn hiệu: Cao Thủ Nuôi Dưỡng 7 ngày (Sát thương chí mạng 4%)

Hạng 3

8 Ngộ Linh Đan

1 Sách Cam《Thái Bình Yêu Thuật》

Tôn hiệu: Cao Thủ Nuôi Dưỡng 7 ngày (Sát thương chí mạng 4%)

Hạng 4

7 Ngộ Linh Đan

1 Sách Cam《Thái Bình Yêu Thuật》

Tôn hiệu: Cao Thủ Nuôi Dưỡng 5 ngày (Sát thương chí mạng 4%)

Hạng 5

6 Ngộ Linh Đan

1 Sách Hồng《Thanh Nang Thư》

Tôn hiệu: Cao Thủ Nuôi Dưỡng 5 ngày (Sát thương chí mạng 4%)

Hạng 6

5 Ngộ Linh Đan

1 Sách Hồng《Thanh Nang Thư》

Tôn hiệu: Cao Thủ Nuôi Dưỡng 5 ngày (Sát thương chí mạng 4%)

Hạng 7

4 Ngộ Linh Đan

1 Sách Hồng《Thanh Nang Thư》

Tôn hiệu: Cao Thủ Nuôi Dưỡng 5 ngày (Sát thương chí mạng 4%)

Hạng 8

4 Ngộ Linh Đan

1 Sách Hồng《Thanh Nang Thư》

Tôn hiệu: Cao Thủ Nuôi Dưỡng 5 ngày (Sát thương chí mạng 4%)

Hạng 9

4 Ngộ Linh Đan

1 Sách Hồng《Thanh Nang Thư》

Tôn hiệu: Cao Thủ Nuôi Dưỡng 5 ngày (Sát thương chí mạng 4%)

Hạng 10

4 Ngộ Linh Đan

1 Sách Hồng《Thanh Nang Thư》

Hạn

11-100

2 Ngộ Linh Đan

Hạng

101-200

1 Ngộ Linh Đan

Lưu ý
  • Phần thưởng được trao căn cứ vào Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 00h00 ngày tiếp theo.