Trang chủ / Sự kiện

Đua Top Cường Hóa

07-04-2023

Chia sẻ

Ngoài thể lực sung mãn, thân thủ phi phàm, các cao thủ võ lâm còn được hỗ trợ rất lớn từ các loại vũ khí đã được cường hóa đến cấp cao. Đồng hành cùng các đồng đạo qua những cuộc tranh đấu dữ dội, các trận quyết chiến trên chiến trường, mức độ lợi hại của các loại vũ khí sẽ được kiểm nghiệm qua bảng xếp hạng cường hóa trang bị. Để so tài cao thấp, xin mời quý đồng đạo tham gia sự kiện Đua Top cường hóa.

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày thứ 4 mở máy chủ.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 4 mở máy chủ.

Nội dung

  • Trong ngày thứ 4 mở máy chủ, đại hiệp Top 200 cường hóa trang bị có thể nhận thưởng, khi tích điểm giống nhau thì căn cứ trước sau để xếp hạng, cấp cường hóa trang bị càng cao, điểm càng cao.
  • Đại hiệp có trong danh sách Bảng xếp hạng, sau 24h nhấp vào nút "Nhận thưởng" ở góc phải giao diện để nhận thưởng.
  • Trân Bảo Các có bán Túi Tử Thủy Tinh.

Phần thưởng

  • Khi đạt được những vị trí nhất định trong Bảng xếp hạng cường hóa, nhân vật sẽ được nhận các vật phẩm như sau:

Xếp hạng

Vật phẩm

Hạng 1

1 Cam Thủy Tinh

Tôn hiệu: Đại Sư Cường Hóa 10 ngày (Công cơ bản 7%)

Hạng 2

4 Hồng Thủy Tinh

Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 7 ngày (Công cơ bản 4%)

Hạng 3

3 Hồng Thủy Tinh

Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 7 ngày (Công cơ bản 4%)

Hạng 4

2 Hồng Thủy Tinh

Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%)

Hạng 5

1 Hồng Thủy Tinh

Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%)

Hạng 6

5 Tử Thủy Tinh

Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%)

Hạng 7

5 Tử Thủy Tinh

Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%)

Hạng 8

5 Tử Thủy Tinh

Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%)

Hạng 9

5 Tử Thủy Tinh

Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%)

Hạng 10

5 Tử Thủy Tinh

Tôn hiệu: Cao Thủ Cường Hóa 5 ngày (Công cơ bản 4%)

Hạng

11-100

3 Tử Thủy Tinh

Hạng

101-200

1 Tử Thủy Tinh
Lưu ý
  • Bảng xếp hạng cường hóa trang bị sẽ được cập nhật lúc 00h00 ngày tiếp theo. Cấp cường hóa càng cao, điểm số càng lớn.
  • Thời gian kết thúc sự kiện là 23h59 ngày thứ 3 mở máy chủ, kết quả dựa vào bảng xếp hạng cuối cùng được cập nhật vào lúc 0h00 ngày hôm sau.