Trang chủ / Sự kiện

Đua Top Khảm Nạm

07-04-2023

Chia sẻ

Trong hệ thống trang bị: vũ khí, quần áo, mũ, thắt lưng ... mỗi thứ đều có thuộc tính cũng như cấp độ riêng của nó nhưng tất cả không phải là bất biến. Quý đồng đạo có thể gia tăng thêm thuộc tính và tăng giới hạn công lực bằng cách khảm trang bị. Để đánh giá mức độ khảm nạm trang bị của các nhân vật trong game, xin mời quý nhân sĩ tham gia sự kiện Đua Top khảm nạm.

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày thứ 5 mở máy chủ.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 5 mở máy chủ.

Nội dung

  • Trong ngày thứ 5 mở máy chủ, đại hiệp Top 200 Khảm Linh Thạch trang bị có thể nhận thưởng, Khảm Linh Thạch càng nhiều cấp linh thạch càng cao, điểm càng cao.
  • Đại hiệp có tên trên bảng Top 200 sau 24h nhấp nút "Nhận thưởng" ở góc phải giao diện để nhận thưởng.
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện đua Top Khảm Nạm, có diễn ra sự kiện Rút Thưởng Toái Phiến. Đại hiệp mua Chìa Khóa Rút Thưởng 1 lần và 10 lần, nếu mua Thám Bảo Lệnh-III sẽ được giảm 10%.

Phần thưởng

Xếp hạng

Vật phẩm

Hạng 1

Hoạt Lực 100000

Cống Hiến 20000

Tôn hiệu: Đại Sư Khảm Nạm 10 ngày (Giới hạn sinh lực 8%)

Hạng 2

Hoạt Lực 80000

Cống Hiến 10000

Tôn hiệu: Cao Thủ Khảm Nạm 7 ngày (Giới hạn sinh lực 5%)

Hạng 3

Hoạt Lực 60000

Cống Hiến 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Khảm Nạm 7 ngày (Giới hạn sinh lực 5%)

Hạng 4

Hoạt Lực 50000

Cống Hiến 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Khảm Nạm 5 ngày (Giới hạn sinh lực 5%)

Hạng 5

Hoạt Lực 50000

Cống Hiến 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Khảm Nạm 5 ngày (Giới hạn sinh lực 5%)

Hạng 6

Hoạt Lực 50000

Cống Hiến 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Khảm Nạm 5 ngày (Giới hạn sinh lực 5%)

Hạng 7

Hoạt Lực 50000

Cống Hiến 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Khảm Nạm 5 ngày (Giới hạn sinh lực 5%)

Hạng 8

Hoạt Lực 30000

Cống Hiến 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Khảm Nạm 5 ngày (Giới hạn sinh lực 5%)

Hạng 9

Hoạt Lực 30000

Cống Hiến 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Khảm Nạm 5 ngày (Giới hạn sinh lực 5%)

Hạng 10

Hoạt Lực 30000

Cống Hiến 5000

Tôn hiệu: Cao Thủ Khảm Nạm 5 ngày (Giới hạn sinh lực 5%)

Hạng

11-100

Hoạt Lực 20000

Cống Hiến 3000

Hạng

101-200

Hoạt Lực 10000

Cống Hiến 2000

Lưu ý
  • Mỗi nhân vật chỉ được nhận thưởng 1 lần.
  • Các phần thưởng trong sự kiện Đua Top khảm nạm đều khóa.
  • Nếu điểm số khảm của 2 nhân vật giống nhau, dựa vào trình tự trước sau khi đạt được điểm số này, nhân vật đạt được điểm số trước sẽ xếp hạng trước.
  • Phần thưởng được trao căn cứ vào Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 00h00 ngày tiếp theo.