Trang chủ / Sự kiện

Đua Top Kinh Nghiệm

07-04-2023

Chia sẻ

Muốn vinh danh bản thân, khắc tên mình vào bảng vàng xếp hạng là điều mà các anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay luôn mong ước. Hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song nắm lấy cơ hội khẳng định mình thông qua hoạt động Đua Top Kinh Nghiệm.

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ lúc mở máy chủ.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 3 mở máy chủ.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Top 200 đại hiệp có cấp độ cao nhất có thể nhận thưởng, trường hợp có nhiều người cùng cấp độ thì căn cứ vào điểm Kinh Nghiệm tích lũy để xếp hạng.
  • Đại hiệp có trong danh sách Top 200, sau 24h nhấp vào nút "Nhận thưởng" ở góc phải giao diện để nhận thưởng.
  • Trong thời gian diễn ra đua Top Kinh Nghiệm Trân Bảo Các có bán Quà Siêu Điểm: Quà Siêu Điểm có xác suất mở ra “Đại Lực Hoàn”, dùng xong lập tức nhận 100 vạn Kinh Nghiệm.

Phần thưởng

  • Top 200 người chơi cấp cao nhất có thể nhận thưởng, nếu cấp giống nhau, căn cứ lượng Kinh Nghiệm tích lũy để xếp hạng.

 

Xếp hạng

Vật phẩm

Hạng 1

1 Long Diên Thảo

Bạc Khóa 100 vạn

Tôn hiệu: Đại Sư Luyện Công 10 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 10%)

Hạng 2

1 Long Diên Thảo

Bạc Khóa 50 vạn

Tôn hiệu: Cao Thủ Luyện Công 7 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 5%)

Hạng 3

1 Long Diên Thảo

Bạc Khóa 30 vạn

Tôn hiệu: Cao Thủ Luyện Công 7 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 5%)

Hạng 4

10 Đại Lực Hoàn

Bạc Khóa 20 vạn

Tôn hiệu: Cao Thủ Luyện Công 5 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 5%)

Hạng 5

8 Đại Lực Hoàn

Bạc Khóa 20 vạn

Tôn hiệu: Cao Thủ Luyện Công 5 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 5%)

Hạng 6

7 Đại Lực Hoàn

Bạc Khóa 20 vạn

Tôn hiệu: Cao Thủ Luyện Công 5 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 5%)

Hạng 7

6 Đại Lực Hoàn

Bạc Khóa 20 vạn

Tôn hiệu: Cao Thủ Luyện Công 5 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 5%)

Hạng 8

5 Đại Lực Hoàn

Bạc Khóa 20 vạn

Tôn hiệu: Cao Thủ Luyện Công 5 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 5%)

Hạng 9

4 Đại Lực Hoàn

Bạc Khóa 20 vạn

Tôn hiệu: Cao Thủ Luyện Công 5 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 5%)

Hạng 10

3 Đại Lực Hoàn

Bạc Khóa 20 vạn

Tôn hiệu: Cao Thủ Luyện Công 5 ngày (Kinh Nghiệm cộng thêm 5%)

Hạng

11-100

2 Đại Lực Hoàn

Bạc Khóa 10 vạn

Hạng

101-200

1 Đại Lực Hoàn

Bạc Khóa 5 vạn

Lưu ý
  • Phần thưởng được trao căn cứ vào Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 00h00 ngày tiếp theo.