Trang chủ / Sự kiện

Đua Top Tọa Kỵ

07-04-2023

Chia sẻ

"Nhất kiếm nhất mã tẩu giang hồ, thiên cổ tình thu tửu nhất hồ", lang bạc trên giang hồ có con ngựa tốt làm bạn, thoải mái báo ân báo thù, không lưu lại hành tung. Hệ thống Tọa Kỵ sẽ mang đến cho các đại hiệp người bạn đường thân cận, hỗ trợ đắc lực trên bước đường hành tẩu giang hồ.

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày thứ 7 mở máy chủ.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 mở máy chủ.

Nội dung

  • 24h trong ngày thứ 7 mở máy chủ, đại hiệp đạt Top 200 điểm Tọa Kỵ có thể nhận thưởng, điểm tọa kỵ bao gồm số lượng kỹ năng tọa kỵ và cấp kỹ năng, số lượng kỹ năng càng nhiều, cấp kỹ năng càng cao, điểm càng cao.
  • Đại hiệp có tên trên bảng đua Top sau 24h hôm nay nhấp nút "Nhận thưởng" ở góc phải giao diện để nhận thưởng.
  • Trong thời gian diễn ra đua Top Tọa Kỵ, Trân Bảo Các bán gói Quà Ưu Đãi. Khi sử dụng Quà Ưu Đãi đại hiệp nhận được: 50 Hoán Thú Phù-I và 20 Thể Năng Đan Tọa Kỵ (mỗi người chỉ được mua 1 lần).

Phần thưởng

Xếp hạng

Vật phẩm

Hạng 1

25 Hoán Thú Phù-I

50 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Đại Sư Tọa Kỵ 10 ngày (Tốc độ di chuyển 10%)

Hạng 2

18 Hoán Thú Phù-I

40 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Cao Thủ Tọa Kỵ 7 ngày (Tốc độ di chuyển 5%)

Hạng 3

15 Hoán Thú Phù-I

30 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Cao Thủ Tọa Kỵ 7 ngày (Tốc độ di chuyển 5%)

Hạng 4

12 Hoán Thú Phù-I

30 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Cao Thủ Tọa Kỵ 5 ngày (Tốc độ di chuyển 5%)

Hạng 5

10 Hoán Thú Phù-I

30 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Cao Thủ Tọa Kỵ 5 ngày (Tốc độ di chuyển 5%)

Hạng 6

8 Hoán Thú Phù-I

30 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Cao Thủ Tọa Kỵ 5 ngày (Tốc độ di chuyển 5%)

Hạng 7

6 Hoán Thú Phù-I

30 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Cao Thủ Tọa Kỵ 5 ngày (Tốc độ di chuyển 5%)

Hạng 8

4 Hoán Thú Phù-I

20 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Cao Thủ Tọa Kỵ 5 ngày (Tốc độ di chuyển 5%)

Hạng 9

4 Hoán Thú Phù-I

20 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Cao Thủ Tọa Kỵ 5 ngày (Tốc độ di chuyển 5%)

Hạng 10

4 Hoán Thú Phù-I

20 Huyền Thiết Thạch

Tôn hiệu: Cao Thủ Tọa Kỵ 5 ngày (Tốc độ di chuyển 5%)

Hạng

11-100

2 Hoán Thú Phù-I

10 Huyền Thiết Thạch

Hạng

101-200

1 Hoán Thú Phù-I

5 Huyền Thiết Thạch

Lưu ý
  • Tọa kỵ cấp 80 điều chỉnh thành mở cùng lúc với Thanh Vân Phong, cấp điều chỉnh từ cấp 80 thành cấp 70.
  • Phần thưởng được trao căn cứ vào Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 00h00 ngày tiếp theo.