Trang chủ / Sự kiện

Quà Đăng Nhập

07-04-2023

Chia sẻ

Ưu đãi dành cho tân thủ tại máy chủ mới rất nhiều, trong đó phải kể đến Quà 9 Ngày Đăng Nhập gói quà hỗ trợ Nhân sĩ trong 9 ngày đầu tung hoành tại thế giới võ hiệp. Những vật phẩm trong Quà Đăng Nhập đã được điều chỉnh mới sẽ cùng đồng hành cùng quý vị. 

Quà 15 Ngày Đăng Nhập

  • Quý nhân sĩ khi tham gia Ngạo Kiếm Vô Song, khi đăng nhập 9 ngày đầu tiên, mỗi ngày quý nhân sĩ sẽ nhận được những phần quà giá trị và rất hấp dẫn.

 

  • Phần quà chi tiết

Ngày

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

1

Vàng Khóa 1000

3

Khóa

Quà Bạch Thủy Tinh

1

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

2

Khóa

2

Ngọc Như Ý

1

Khóa

Quà Lục Thủy Tinh

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

3

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2(12h)

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

4

Vàng Khóa 1000

5

Khóa

Quà Lam Thủy Tinh

1

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

5

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

2

Khóa

Túi Toái Phiến 1

5

Khóa

Tu Luyện Đan-III

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

6

Vàng Khóa 1000

10

Khóa

Thẻ đồng đội 3,4 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Hồng Phúc Lệnh

2

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

2

Khóa

7

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

2

Khóa

Tửu Rương

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

2

Khóa

8

Linh Khí Tinh Hoa

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

2

Khóa

Tứ Diệp Thảo

5

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

2

Khóa

9

Hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Phật Học Kinh Điển

4

Khóa

Tu Luyện Đan-III

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

2

Khóa

10

Vàng Khóa 1000

15

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Hoa Hồng Xanh

5

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

2

Khóa

11

Hoạt Lực 1000 điểm

1

Khóa

Đá Rèn

5

Khóa

Tửu Rương

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

3

Khóa

12

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-I

2

Khóa

Tam Sinh Thạch

5

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

3

Khóa

13

Cống Hiến Lệnh Tân Xuân 1000 điểm

1

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-II

1

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

3

Khóa

14

Vàng Khóa 1000

15

Khóa

Thẻ đồng đội 3,4 sao ngẫu nhiên

3

Khóa

Tửu Rương

1

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

3

Khóa

15

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ

3

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

3

Khóa