Trang chủ / Sự kiện

GIẢM GIÁ TRÂN CÁC

05-04-2023

Chia sẻ

Chào mừng Đại Hiệp đến Trân Bảo Các,

Ngạo Kiếm Vô Song xin gửi đến Đại Hiệp sự kiện Giảm Giá Trân Các. Cơ hội để Đại Hiệp sở hữu những vật phẩm giá trị, với giá siêu "hời" đang chờ Đại Hiệp mang về!!!

Khám phá và vào Trân Bảo Các mua ngay nhé!!!

 

Thời gian 

  • Bắt đầu: ngày 15/04/2023.
  • Kết thúcngày 17/04/2023.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

Nội dung 

  • Trong thời gian sự kiện các vật phẩm ở Trân Bảo Các giảm giá 20%
  • Ngoài ra treo bán các gói quà ở trân bảo các:

 

Tên gói

Giá Bán (Vàng)

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

Giới hạn số lượng mua toàn sự kiện/1 nhân vật

Phạm Vi

Gói Quà Vô Song 1

1500 Vàng

Bạc Khóa 10 Vạn

10

Khóa

5

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Vàng Khóa 1 vạn

5

Khóa

Gói Quà Vô Song 2

4800

Cống Hiến Sư Môn 1 vạn

1

Khóa

1

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Tàn Huân Chương

20

Khóa

Gói Quà Vô Song 3

4800

Cống Hiến Sư Môn 1 vạn

1

Khóa

1

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Sao Đồng Tinh Xảo

5

Khóa

Gói Quà Vô Song 4

1000

Bách Niên Chu Quả

5

Khóa

2

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Vàng Khóa 1 Vạn

1

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

200

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

5

Khóa

Gói Quà Vô Song 5

6200

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

1

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Vàng Khóa 1 Vạn

5

Khóa

Thẻ kinh nghiệm x2 (5 ngày)

1

Khóa

Ốc Truyền Thanh

20

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Gói Quà Vô Song 6

12500

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

10

Khóa

1

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Tử Hà Vân Sí

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1 vạn

3

Khóa

Ma Phùng Tuyến 3

5

Khóa

Cầu Phúc Lệnh II

5

Khóa

Gói Quà Vô Song 7

20000

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

1

Máy chủ Nhất Đại Tông Sư

Túi chọn Ngoại Y Như Ý (15 ngày)

1

Khóa

Tôn hiệu Phú Quý Thiên Hạ (10 ngày)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

20

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

5

Khóa

Gói Quà Vô Song 8

25000

Trúc Khí Đan

50

Khóa

2

Tất cả các máy chủ

Định Tâm Đan

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

100

Khóa

 

Gói Thần Bí Chi Quan 1 

 

18500

Huyền Đồng

500

Khóa

2

Tất cả các máy chủ

Huyền Bạc

50

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

 

Gói Thần Bí Chi Quan 2 

 

5200

Huyền Đồng

100

Khóa

5

Tất cả các máy chủ

Huyền Bạc

10

Khóa

Huyền Kim

1

Khóa

Gói Vô Song 9

31500

Túi chọn mảnh Truyền Thuyết

50

Khóa

10

Tất cả các máy chủ trừ MC Nhất Đại Tông Sư

Gói Vô Song 10

42000

Túi chọn mảnh Truyền Thuyết

70

Khóa

5

Tất cả các máy chủ trừ MC Nhất Đại Tông Sư

Gói Vô Song 11

17500

Kim Tằm Ti 7

30

Khóa

1

Tất cả các máy chủ trừ MC Nhất Đại Tông Sư

Ma Phùng Tuyến 8

1

Khóa

 

Gói Vạn Kiếp Luân Hồi 

 

40000

Luân Hồi Thần Thạch

1

Khóa

1

Tất cả các máy chủ trừ MC Nhất Đại Tông Sư

Võ Kỹ Tẩy Tủy Lệnh

1

Khóa

Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

 

 Gói Khai Thiên Tịch Địa

 

55500

Khai Thiên Thần Thạch

1

Khóa

1

Tất cả các máy chủ trừ MC Nhất Đại Tông Sư

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Gói Thanh Xuất Vu Lam 

 

12000

Thẻ chọn đồng đội( mở chọn đồng đội hoặc lệnh mở ô đồng đội)

1

Khóa

1

Tất cả các máy chủ

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

 

Gói Ngạo Thế Quần Hùng 

 

5000

Ngự Kiếm-Quân Lâm Thiên Hạ(15 ngày)

1

Khóa

1

Tất cả các máy chủ

Túi chọn Ngoại Y Như Ý (15 ngày)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

 

 

Gói Hậu Sinh Khả Úy 

 

12500

Túi chọn Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Khóa

1

Tất cả các máy chủ

Tôn hiệu Phú Quý Thiên Hạ (10 ngày)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

 

Gói Kỹ Quán Quần Hùng 

 

 

25000

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

1

Tất cả các máy chủ

Túi chọn đồng đội 4 sao

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa