Trang chủ / Sự kiện

THIÊN SƠN TUYẾT LIÊN

05-04-2023

Chia sẻ

Tương truyền rằng, gần đây trên núi Thiên Sơn xuất hiện một loài hoa truyền thuyết tên là Thiên Sơn Tuyết Liên.

Loài hoa này có thể hồi sinh chuyển mệnh và ai hấp thụ được nó thì công lực sẽ tăng rất cao có thể gọi là thiên hạ vô địch, nhưng lấy được nó rất nguy hiểm và khó khăn.

Đại Hiệp đã sẵn sàng lên đường tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên chưa?

Tham gia ngay sự kiện Thiên Sơn Tuyết Liên để sở hữu nhé!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 22/04/2023
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 06/05/2023

Điều kiện tham gia

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song
 • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên được tham gia

Nội dung

 • Train quái có thể nhận Thổ Nhưỡng Thiên Sơn (Không Khóa) và Mầm Tuyết Liên (Không Khóa)
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:

Linh Lộ (không khóa): giá 59 Vàng

- Thiên Lộ (không khóa): giá 149 Vàng.

 • Người chơi đạt độ sôi nổi sẽ nhận được số lượng Thổ Nhưỡng Thường(Khóa) khác nhau:

Độ sôi nổi

Số lượng Thổ Nhưỡng Thường nhận được

Trạng thái

20

1

Khóa

40

2

60

2

80

3

100

7

 •  Đến NPC Sự Kiện tiến hành ghép quà:

Giao Thổ Nhưỡng Thường x1 + Mầm Tuyết Liên x1= Quà Tuyết Liên(Khóa)x1

Ghép "Thổ Nhưỡng Thiên Sơn x1 + Mầm Tuyết Liên x1 +  Linh Lộ x1 = Quà Linh Sơn Tuyết Liên (khóa) x1

Ghép "Thổ Nhưỡng Thiên Sơn x1 + Mầm Tuyết Liên x1 + Thiên Lộ x1= Quà Thiên Sơn Tuyết Liên (khóa) x1

 • Mở Quà Tuyết Liên nhận được ngẫu nhiên 1 vật phẩm. Không tính điểm BXH. Giới hạn ghép 10 Quà Tuyết Liên/1 ngày.        
 • Mở Quà Linh Sơn Tuyết Liên nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm, đồng thời nhận được 10 điểm BXH/1 lần sử dụng, điểm sẽ được tích và hiển thị trên BXH. Giới hạn ghép 100 Quà Kỳ Dược/1 ngày.  
 • Mở Quà Thiên Sơn Tuyết Liên nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm , đồng thời nhận được 25 điểm BXH/1 lần sử dụng, điểm sẽ được tích và hiển thị trên BXH. Giới hạn ghép 300 Quà Thiên Sơn Tuyết Liên/1 ngày.
 • Ghép Quà Thiên Sơn Tuyết Liên đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999  nhận được các gói quà tương ứng là Thiên Sơn Kỳ Dược-I, Thiên Sơn Kỳ Dược-II, Thiên Sơn Kỳ Dược-III, Thiên Sơn Kỳ Dược-IV và Thiên Sơn Kỳ Dược-V

Bảng xếp hạng

 • Người chơi tích điểm bxh sẽ nhận được quà đua top BXH

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

10000

2

7000

3

3500

4~10

3500

Thưởng dùng chung cho tất cả máy chủ 

Tên đạo cụ

Mở nhận được 1 trong các vật phẩm sau

Số Lượng

Trạng thái

Quà Tuyết Liên

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Vàng khóa 1000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 điểm

1

Khóa

Hoạt Lực 500 điểm

1

KHóa

Bạc Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 1000 điểm

1

Khóa

Thưởng ghép quà đạt mốc

Chi tiết quà: xem tại đây

Thưởng BXH Thiên Sơn Tuyết Liên

Chi tiết quà: xem tại đây