Trang chủ / Sự kiện

VINH QUANG VIỆT NAM

05-04-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Gần 5 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Đại Thắng 30/4 Mùa Xuân 1975. Dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam kiên cường, anh dũng lại tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, vượt qua những gian nan, thử thách.

Thế hệ đi trước đã đổ máu xương, dành tâm sức cho một Việt Nam hôm nay thì thế hệ chúng ta sẽ phải viết tiếp câu chuyện Việt Nam để con cháu đi sau tiếp tục có thể tự hào.

Để tiếp nối tinh thần đó, Phương Phàm xin gửi đến sự kiện Vinh Quang Việt Nam diễn ra từ 23/04 đến 04/05.

Với rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón, Đại Hiệp đừng bỏ lỡ nhé!

Khám phá ngay nào!!!

 

Thời gian

  • Từ ngày 23/04 đến ngày 04/05/2023.

Phạm vi & Điều kiện

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS.
  • Điều kiện: Người chơi đạt cấp 40 và đã vào môn phái.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện Trân Các bán Huân Chương Chiến Công (không khóa) giá 49 Vàng, Quốc Kỳ (khóa) giá 3500 vàng khóa, Túi Quốc Kỳ (khóa) giá 145 vàng.

- Mở Túi Quốc Kỳ (Khóa) nhận được Quốc Kỳ (Khóa) x5.

- Độ sôi nổi đạt mốc nhận Cột Cờ (khóa)

Sôi nổi

Số lượng nhận

20

5

40

15

60

20

80

30

100

50

- Thành Chính Dương Châu Xuất hiện NPC Vinh Quang Việt Nam.

- Công thức ghép vật phẩm:

  • Quốc Kỳ + Cột Cờ = Quà Dựng Quốc Kỳ (Khóa) (giới hạn đổi 20 lần/ngày)
  • Quốc Kỳ + Cột Cờ + Huân Chương Chiến Công = Quà Tổ Quốc Vinh Danh (Khóa) (giới hạn đổi 100 lần/ngày)

Chi tiết quà

Tên đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

Số Lượng

Trạng thái

Quà Dựng Quốc Kỳ

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 500

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 300

1

Khóa

Chân Khí 5000

1

Khóa

Chân Khí 2000 điểm

1

Khóa

 

 

Tên đạo cụ

Mở nhận ngẫu nhiên

Số lượng

Trạng thái

Quà Tổ Quốc Vinh Danh

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Chân khí 10000 điểm

1

Khóa

Đá rèn

1

Khóa

Chân Khí 5000

1

Khóa

Huyền Đồng

3

Khóa

Hoạt lực 2000 điểm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa