Trang chủ / Sự kiện

Lửa Trại Mừng Sinh Nhật

12-08-2023

Chia sẻ

Tham gia đêm Lửa Trại Mừng Sinh Nhật, quý đại hiệp sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn. Tham gia ngay nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian sự kiện

  • Vào lúc 20h00 ngày 12/08, 16/08, 20/08

Điều kiện tham gia

  • Đạt cấp 40 trở lên
  • Tất cả server

Nội dung sự kiện

  •  Lúc 20:00~21:30 , trong quảng trường thành chính Dương Châu sẽ xuất hiện 5 đống Lửa Trại Đang Cháy, người chơi đứng xung quanh cứ cách một lúc sẽ nhận được nhiều Kinh Nghiệm.

  • Chư vị đại hiệp có thể đến chỗ Đại Sứ Sự Kiện nhận 5 bình Nữ Nhi Hồng.

  • Nhấp Lửa Trại dùng Nữ Nhi Hồng, có thể nhận được 1 Rương Mừng Lửa Trại, giãn cách mỗi lần dùng Nữ Nhi Hồng là 30 giây.

  • Nhiều nhất nhận được 5 Rương Mừng Lửa Trại, khi nhận được Rương Mừng Lửa Trại thứ 5, sẽ nhận Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên.
  • Mỗi ngày tối đa chỉ được nhận 5 Rương Mừng Lửa Trại, và chỉ có nhận được Rương thứ 5 xong mới nhận được Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên

Phần thưởng

 

Rương Mừng Lửa Trại

  • Khi nhận được Rương Mừng Lửa Trại thứ 5, sẽ nhận Thẻ Sự Kiện Ngũ Niên.
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi mở Rương Mừng Lửa Trại

Đạo cụ

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Cống hiến sư môn (500)

1

 

Khóa

Bạc khóa ( 10 vạn )

1

 

Khóa

Vàng khóa ( 1 vạn )

1

  

Khóa

Hoạt lực ( 5000 )

1

 

Khóa

Thẻ sự kiện ngũ niên

10

 

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ*2

1

 

Khóa

1000 Cống Hiến Sư Môn

1

 

Khóa

5000 Vàng Khóa

1

 

Khóa

5 vạn Bạc Khóa

1

 

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

 

Khóa

Rương Bát Quái

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Giày LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Mũ LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Liên LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Nhẫn LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Đai LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Bội LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Phù LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh y Phục LV8

1

Khóa