Trang chủ / Sự kiện

Đăng Nhập Nhận Quà

22-07-2021

Chia sẻ

Mỗi ngày khi đăng nhập vào game, quý vị sẽ được nhận một phần quà hữu ích từ Ngạo Kiếm Vô Song. Không những vậy, nếu đăng nhập liên tục trong 7 ngày thì sẽ được nhận thêm Quà Thưởng Đăng Nhập nữa đấy. Thật là hấp dẫn phải không nào?

 

 

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 12/08
  • Kết thúc: 23h59 ngày 18/08

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVS

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, chỉ cần đăng nhập hệ thống sẽ gửi về túi đồ của nhân vật. Phần thưởng như sau:
NgàyThưởng 1Số lượngTrạng tháiThưởng 2Số lượngTrạng tháiThưởng 3Số lượngTrạng TháiThưởng 4 (có trả phí)Số lượngTrạng Thái
12/8/2021Bạc Khóa 20 vạn1KhóaVàng Khóa 50001KhóaHoạt Lực 5000 điểm1KhóaQuà Đăng Nhập 11Khóa
13/8/2021Đá rèn5KhóaBạc Khóa 10 Vạn1KhóaVàng Khóa 1 Vạn2KhóaQuà Đăng Nhập 21Khóa
14/8/2021Hoạt lực 50001KhóaNgân Châm2KhóaĐịnh tâm đan10KhóaQuà Đăng Nhập 31Khóa
15/8/2021Bạc Khóa 20 vạn1KhóaĐồng Thiên Tâm10KhóaThẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên1KhóaQuà Đăng Nhập 41Khóa
16/8/2021Trúc khí đan10KhóaĐá Rèn5KhóaTinh Vẫn Tệ10KhóaQuà Đăng Nhập 51Khóa
17/8/2021Võ Kỹ thiên kiêu lệnh5KhóaChân Khí Đan 10000 điểm1KhóaVàng Khóa 1 Vạn2KhóaQuà Đăng Nhập 61Khóa
18/8/2021Định tâm đan20KhóaTôn Hiệu Ngạo kiếm Vô Song (7 ngày)1KhóaThẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên1KhóaQuà Đăng Nhập 71Khóa

 

NgàyThưởng 1Số lượngTrạng tháiThưởng 2Số lượngTrạng tháiThưởng 3Số lượngTrạng TháiThưởng 4 (có trả phí)Số lượngTrạng Thái
44538Bạc Khóa 20 vạn1Khóa Vàng Khóa 50001Khóa Hoạt Lực 5000 điểm1KhóaQuà Đăng Nhập 11Khóa
13/8/2021Đá rèn5Khóa Bạc Khóa 10 Vạn1Khóa Vàng Khóa 1 Vạn2KhóaQuà Đăng Nhập 21Khóa
14/8/2021Hoạt lực 50001Khóa Ngân Châm2Khóa Định tâm đan10KhóaQuà Đăng Nhập 31Khóa
15/8/2021Bạc Khóa 20 vạn1Khóa Đồng Thiên Tâm10Khóa Thẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên1KhóaQuà Đăng Nhập 41Khóa
16/8/2021Trúc khí đan10Khóa Đá Rèn5Khóa Tinh Vẫn Tệ10KhóaQuà Đăng Nhập 51Khóa
17/8/2021Võ Kỹ thiên kiêu lệnh5Khóa Chân Khí Đan 10000 điểm1Khóa Vàng Khóa 1 Vạn2KhóaQuà Đăng Nhập 61Khóa
18/8/2021Định tâm đan20Khóa Tôn Hiệu Ngạo kiếm Vô Song (7 ngày)1Khóa Thẻ đồng đội 3,4 sao Ngẫu nhiên1KhóaQuà Đăng Nhập 71Khóa
13/8/2021