Trang chủ / Sự kiện

Chân Khí Tặng Quà

24-06-2022

Chia sẻ

Quý Đại hiệp Ngạo Kiếm Vô Song thân mến!

Cơ hội rèn chân khí đã đến, Trân Bảo Các giảm giá nguyên liệu Trúc Khí Đan 30% từ ngày 26/06/2022 đến 28/06/2022. Ngoài ra, mỗi ngày sử dụng Trúc Khí Đan luyện khí 50 lần có thể nhận thêm phần thưởng 5 Vạn Chân Khí. Mau tận dụng cơ hội này để rèn chân khí nào!

 

 

Thời gian 

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 26/06/2022.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/06/2022.

Điều kiện tham gia

  • Toàn bộ các máy chủ NKVS. (trừ máy chủ Thiên Phụng)

Ưu đãi đặc biệt

  • Trong thời gian sự kiện, số lần luyện khí tăng 50 lần.
  • Mỗi ngày sử dụng Trúc Khí Đan luyện khí 50 lần có thể nhận thêm phần thưởng 5 Vạn Chân Khí.
  • Trân Bảo Các giảm giá 30% Trúc Khí Đan.

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm