Trang chủ / Sự kiện

ONLINE HẠN GIỜ

01-09-2023

Chia sẻ

Online Hạn Giờ là một trong những sự kiện vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần online sẽ nhận được rất nhiều phần quà về cho mình.

Thời gian

  • Đợt 1: Từ 00h01 ngày 09/09/2023 đến 23h59 ngày 20/09/2023.
  • Đợt 2: Từ 00h01 ngày 23/09/2023 đến 23h59 ngày 12/10/2023.

Phạm vi

  • Tất cả các máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Mỗi ngày nhân vật tiến hành đăng nhập lần đầu sẽ bắt đều tính thời gian đếm ngược để nhận quà.
  • Lần đăng nhập đầu tiên mỗi ngày sẽ bắt đầu tính thời gian đến ngược, sau đó có thể online hoặc offline thì hệ thống vẫn tính đếm ngược.
  • Sau khi đủ thời gian sẽ nhận được gói quà thứ 1
  • Sau khi nhận gói quà thứ 1 hệ thống mới bắt đầu tính thời gian đếm ngược để nhận gói quà tiếp theo. Tương tự cơ chế để nhận các gói quà tiếp theo

Phần thưởng

Tổng tích lũyThời gian(phút)Vật phẩmSố lượngTrạng Thái
33Quà Hạn Giờ 11Khóa
85Quà Hạn Giờ 21Khóa
2315Quà Hạn Giờ 31Khóa
4320Quà Hạn Giờ 41Khóa
7330Quà Hạn Giờ 51Khóa
13360Quà Hạn Giờ 61Khóa
19360Quà Hạn Giờ 71Khóa

Ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm

Quà Hạn Giờ 1

Gói Quà (Khóa)Vật PhẩmSố LượngTrạng Thái
Quà Hạn Giờ 1Bạc Khóa 15001Khóa
Vàng Khóa 5001Khóa
Tu Luyện Đan I1Khóa
Tu Luyện Đan II1Khóa
Tẩy Luyện Thạch1Khóa
Hồi Thần Thạch5Khóa

Quà Hạn Giờ 2

Gói Quà (Khóa)Vật PhẩmSố LượngTrạng Thái
Quà Hạn Giờ 2Bạc Khóa 15001Khóa
Vàng Khóa 5001Khóa
Tẩy Luyện Thạch1Khóa
Hồi Thần Thạch10Khóa
Thần Thành Thạch10Khóa
Linh Khí Tinh Hoa2Khóa
Cống Hiến Lệnh Đồng (100 điểm)1Khóa
Cống Hiến Lệnh Thiết (50 điểm)1Khóa
Chúc Phúc Chi Vũ1Khóa

Quà Hạn Giờ 3

Gói Quà (Khóa)Vật Phẩm nhận ngẫu nhiênSố LượngTrạng Thái
Quà Hạn Giờ 3Bạc Khóa 15001Khóa
Túi Phúc Vàng2Khóa
Chúc Phúc Chi Vũ1Khóa
Tẩy Luyện Thạch1Khóa
Loa1Khóa
Cửu Chuyển Mệnh Hoàn1Khóa
Tam Sinh Thạch1Khóa
Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh1Khóa

Quà Hạn Giờ 4

Gói Quà (Khóa)Vật Phẩm nhận ngẫu nhiênSố LượngTrạng Thái
Quà Hạn Giờ 4Bạc Khóa 15001Khóa
Hồi Thần Thạch5Khóa
Thần Thành Thạch10Khóa
Túi Phúc Vàng2Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Đá Tẩy Thuộc Tính1Khóa
Chân Khí 500 điểm1Khóa
Linh Khí Tinh Hoa3Khóa

Quà Hạn Giờ 5

Gói Quà (Khóa)Vật Phẩm nhận ngẫu nhiênSố LượngTrạng Thái
Quà Hạn Giờ 5Chân Khí 500 điểm1Khóa
Lục Thủy Tinh1Khóa
Lam Thủy Tinh1Khóa
Bạc Khóa 15001Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Tu Luyện Đan III1Khóa
Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh1Khóa
Đá Rèn1Khóa
Định Tâm Đan1Khóa

Quà Hạn Giờ 6

Gói Quà (Khóa)Vật Phẩm nhận ngẫu nhiênSố LượngTrạng Thái
Quà Hạn Giờ 6Hoa Hồng Xanh1Khóa
Tứ Diệp Thảo1Khóa
Tam Sinh Thạch1Khóa
Lam Thủy Tinh1Khóa
Hoạt Lực 500 điểm1Khóa
Cống Hiến Lệnh (300 điểm)1Khóa
Đá Tẩy Thuộc Tính1Khóa
Vàng Khóa 5001Khóa
Bạc Khóa 15001Khóa

Quà Hạn Giờ 7

Gói Quà (Khóa)Vật Phẩm nhận ngẫu nhiênSố LượngTrạng Thái
Quà Hạn Giờ 7Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Tu Luyện Đan III1Khóa
Đá Tẩy Thuộc Tính1Khóa
Chân Khí 500 điểm1Khóa
Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh1Khóa
Loa1Khóa
Bạc Khóa 15002Khóa
Hoạt Lực 500 điểm1Khóa
Hồi Thần Thạch10Khóa
Thần Thành Thạch10Khóa

Chúc Quý Đại Hiệp có những giây vui thoải mái, vui vẻ khi tham gia Ngạo Kiếm Vô Song.