Trang chủ / Sự kiện

VẬN TIÊU SIÊU CẤP

01-09-2023

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

Trong thời gian sự kiện Vận Tiêu Siêu Cấp, mỗi ngày được nhận 2 lần vận Tiêu Hồng, hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu có thể nhận thêm Hộp Quà Hồng Phúc. Thời cơ làm giàu đã đến, hãy tận dụng cơ hội này nhé!

Thời gian

 • Đợt 1: Từ 00h01 ngày 07/09 đến 23h59 ngày 09/09/2023.
 • Đợt 2: Từ 00h01 ngày 21/09 đến 23h59 ngày 23/09/2023.

Điều kiện

- Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song.

 • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái.
 • Đẳng cấp yêu cầu: 30 trở lên.

Số lần tham gia

 • Vận tiêu thường: 6 lần.
 • Vận tiêu cao cấp: 3 lần.

NPC liên quan

NPC Thẩm Chấn Uy
Vị trí
 • Tương Dương:395/251
 • Thành Đô: 439/249
 • Biện Kinh: 411/284
 • Dương Châu: 383/279
 • Phượng Tường: 405/232

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đại hiệp tiếp nhận vận tiêu cao cấp Thiên Tầm Cốc tại Tổng Tiêu Đầu Tiêu Cục - Thẩm Chấn Uy sẽ nhận được Tiêu Xa Hồng. Mỗi ngày có thể được nhận 3 lần vận tiêu cao cấp.
 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ ngẫu nhiên được nhận điểm kinh nghiệm, vàng khóa, bạc khóa, thủy tinh các loại, Hộp Quà Hồng Phúc

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm