Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

18-11-2020

Chia sẻ

Sự kiện Ngày Vàng Đặc Biệt  lần này sẽ có gì hấp dẫn?

Sự kiện chỉ diễn ra 1 ngày duy nhất 18/11/2020 đại hiệp đừng bỏ qua cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài trong thời gian này nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ ngày 18/11/2020.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 18/11/2020.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Quý Đại Hiệp tích nạp đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng (bao gồm x2 quà tùy chọn).
 • Quý Đại Hiệp tích nạp đạt mốc 150000 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 Vàng (bao gồm x3 quà tùy chọn).
 • Đặc Biệt:
               + Máy chủ Bách Kiếm khi đạt mốc 150000 sẽ nhận thêm:Túi chọn huyệt vị đồ x1 + Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x40 + 
               + Máy chủ Đế Long-Ngạo Long-Cốt Long khi đạt mốc 150000 sẽ nhận thêm:Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ x1 + Kim Thủy Tinh x1.
               + Máy chủ còn lại khi đạt mốc 150000 sẽ nhận thêm:Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ x1 + Thủy tinh sắc màu x1.
 • Lưu ý: - Khi đạt mốc 60000 vàng chọn quỳ tùy chọn là đồng đội 5 sao thì chỉ được x1 quà tùy chọn.
             - Khi đạt mốc 150000 vàng chọn quà tùy chọn là đồng đội 5 sao hoặc 6 sao có thể chọn thêm 1 phần quà tùy chọn khác.
Gửi yêu cầu nhận quà
 • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé:

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 19/11/2020.

 

Phần thưởng  

Máy chủ Bách Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

50

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15,000 Vàng

Tùy chọn Trang bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Huyền đồng

70

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Ngân châm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

30,000 Vàng

Đá rèn

20

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Mảnh thẻ chọn đồng đội

1

Khóa

Tùy chọn Trang bị Hoàng Kim (trừ vũ khí)

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx 20

Khóa

Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên x4

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1x20

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x1(mốc 6vạn trở lên có thể chọn)

Khóa

Cam thủy tinhx1+ Hồng thủy tinh x5

Khóa

Đá rèn x40

Khóa

Máy chủ Đế Long-Ngạo Long-Cốt Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyền đồng

70

Khóa

15,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

40

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

30,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Huyền đồng

140

Khóa

Mảnh thẻ chọn đồng đội

1

Khóa

Đá rèn

50

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyếtx110

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1x40

Khóa

Tinh thần Sa x1

Khóa

Đá rèn x30

Khóa

Huyền kim x3

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

 Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)x1

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Huyền đồng

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

90

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim( trừ vũ khí)

1

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

150

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Mảnh thẻ chọn đồng đội

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Huyền bạc

40

Khóa

Tinh thần sa

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵx30

Khóa

Huyền kim x5

Khóa

Hòa thị bích x20

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn x1 ( mốc 6 vạn có thể chọn)

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên x1( mốc 15 vạn có thể chọn)

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

Khóa

Đá rèn x70

Khóa