Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Tiềm Long

01-08-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở ngày 03/07/2015

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
 Tử Thủy Tinh1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Đá Tinh Luyện5 Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Đá Tinh Luyện10Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên2Khóa
Dung Thiết Thủy2Khóa
Huyền Thiết Thạch5 Khóa
Quyển Nhiệm Vụ (Chưa giám định)5Khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Tử Thủy Tinh2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm )7Không khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân1Khóa
Ấn Đại Tướng (hiệu lực 7 ngày)1 Khóa
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm )7 Không khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên3 Khóa
Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên1Khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 4)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 4)1
Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 4)1 Khóa
Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên 1Khóa
Túi Toái Phiến 32Khóa
Phù Đổi Tên Đồng Đội1Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)13Không khóa
Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)7 Không khóa
150.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 4)2Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 4)2Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 4)2Khóa
Lệnh Mở Ô Đồng Đội1Không khóa
Túi Toái Phiến 32Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)10 Không khóa
Diệu Nhật Lưu Ly Thể Tàn Quyển1 Khóa