Trang chủ / Sự kiện

Hộp quà kẹo cứng

30-03-2016

Chia sẻ

Nhấp phải Hộp Quà Kẹo Cứng, nhân sĩ sẽ nhận được 1 Vô Song Lệnh và ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm quý giá như sau:

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1.000 Vàng Khóa1Khóa
1 Vạn Bạc Khóa1Khóa
2 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Đá Tinh Luyện1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1.000 Vàng Khóa1Khóa
1 Vạn Bạc Khóa1Khóa
2 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Đá Tinh Luyện1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
1.000 Vàng Khóa1Khóa
Chân Khí Đan (1.000 điểm)1Khóa
1 Vạn Bạc Khóa1Khóa
2 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
2.000 Vàng Khóa1Khóa
Chân Khí Đan (1.000 điểm)1Khóa
Tàn Huân Chương (Chưa giám định)1Khóa
2 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa


Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm