Trang chủ / Sự kiện

Hoa Hồng Vàng

01-03-2016

Chia sẻ

Sử dụng Hoa Hồng Vàng, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm quý giá như sau:

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1000 Vàng Khóa
1Khóa
1 vạn Bạc Khóa1Khóa
2 vạn Bạc Khóa1Khóa
Đá Tinh Luyện1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa


Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
500 Vàng Khóa1Khóa
1000 Vàng Khóa
1Khóa
1 vạn Bạc Khóa1Khóa
2 vạn Bạc Khóa1Khóa
Đá Tinh Luyện1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa


Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
1000 Vàng Khóa1Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm)1Khóa
1 vạn Bạc Khóa1Khóa
2 vạn Bạc Khóa1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa


Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
2000 Vàng Khóa1Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm)1Khóa
Tàn Huân Chương (chưa giám định)1Khóa
2 vạn Bạc Khóa1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên1Khóa
Hoán Thú Phù-I1Khóa