Trang chủ / Sự kiện

Công Hàm Lục

14-07-2016

Chia sẻ

Hoàn thành nhiệm vụ Công Hàm Lục, nhân sĩ có thể ngẫu nhiên nhận được: Vàng Khóa, Bạc Khóa, Túi Chọn Danh Vọng, Võ Lâm Vinh Dự Lệnh, Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)…

 

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố Lượng Tính Chất
Vàng Khóa 1.5001Khóa
Vàng Khóa 2.0001Khóa
5 Vạn Bạc Khóa1Khóa
10 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Hoạt Lực Khóa 5001Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực)1Không khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh1Khóa
Tinh Vẫn Tệ1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Đá Rèn1Khóa
Long Văn Điểu Kim1Khóa

 

Máy chủ đã mở 131 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Vàng Khóa 2.0001Khóa
20 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Hoạt Lực Khóa 2.0001Khóa
Tinh Vẫn Tệ1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Toái Phiến·Ô Qua Việt1Khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí)1Không khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục)1Khóa
Võ Lâm Vinh Dự Lệnh1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư)1Không khóa
Thiên Thư Tàn Quyển1Khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm)1Khóa

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

Phần ThưởngHình ẢnhSố LượngTính Chất
Vàng Khóa 2.0001Khóa
30 Vạn Bạc Khóa1Khóa
Hoạt Lực Khóa 2.0001Khóa
Hoạt Lực Khóa 5.0001Khóa
Tinh Vẫn Tệ1Khóa
Tử Thủy Tinh1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)1Khóa
Tuyết Ưng Vũ1Khóa
Túi Chọn Danh Vọng (5 điểm) (Cầu Phúc, Lãnh Thổ Chiến, World Cup, Hiệp Khách, Mị Lực, Ân Sư, Bang Hội Vô Song, Tử Tô, Thiên Hạ Vô Song)1Không khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Vũ Khí)1Không khóa
Đá Mài Lỗ Khảm (Y Phục)1Không khóa
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Lĩnh1Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình1Khóa


 Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm