Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

17-01-2020

Chia sẻ

Thành thông lệ, 23 Tháng Chạp hằng năm, Ông Táo sẽ lên Thiên Đình tấu trình với Ngọc Hoàng những chuyện nhân tình thế thái diễn ra dưới hạ giới.

Hãy cùng NKVS chuẩn bị thật đầy đủ những lễ vật cần thiết để chuyến đi của Ông Táo thuận lợi nhé! 

Thời gian

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 17/01/2020.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31/01/2020.

Phạm vi & Điều kiện

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS.
 • Điều kiện: Người chơi đạt level 60 trở lên có thể tham gia sự kiện.

Nội dung

- Người chơi đánh quái tại các bản đồ luyện cấp sẽ ngẫu nhiên nhận được "Tượng Táo Quân" (Không Khóa).

- Tham gia các hoạt động: Thanh Vân Phong, Chiến Trường, Bí Cảnh, Truy Nã, Trích Tinh Lâu, Xi Vưu Mộ, Lịch Luyện, Ải Hưng Long nhận vật phẩm "Đồ Vía" x2 (Không Khóa).

- Sử dụng Tượng Táo Quân ngẫu nhiên ra 1 trong loại vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Tình trạng

Thổ Công

1

Khóa

Thổ Địa

1

Khóa

Thổ Kỳ

1

Khóa

 

- Trân Bảo Các bán vật phẩm:

 • Cá Chép Vàng : 199 vàng.
 • Đồ Vía : 15 vàng.
 • Tượng Táo Quân: 10 vàng.
 • Táo Quân Về Trời: 249 vàng (Không Khóa).

- Đến NPC Sứ Giả Táo Quân tiến hành ghép quà.

Thổ Công x3 + Thổ Địa x3 + Thổ Kỳ x3 + Đồ Vía x2 = Lễ Vật Táo Quân.

Thổ Công x3 + Thổ Địa x3 + Thổ Kỳ x3 + Đồ Vía x1 +Cá Chép Vàng x1= Táo Quân Về Trời (Khóa).

- Lễ Vật Táo Quân giới hạn đổi và sử dụng 20 lần 1 ngày, Táo Quân Về Trời không giới hạn.

- Sử dụng Táo Quân Về Trời có cơ hội nhận Tiểu Cẩu Hoàng Kim(Không khóa).

Phần thưởng

 • Ghép Táo Quân Về Trời đạt 10, 30, 50, 100, 150, 250, 500 lần có thể lần lượt nhận Quà Táo Quân-I, Quà Táo Quân-II, Quà Táo Quân-III, Quà Bẩm Báo-I,Quà Bẩm Báo-II, Quà Bẩm Báo-III, Cá Chép Hóa Rồng.
 • NPC Sứ Giả Táo Quân

BXH Tiểu Cẩu Hoàng Kim

 • Dùng Tiểu Cẩu Hoàng Kim để bỏ phiếu BXH Tiểu Cẩu Hoàng Kim
 • Người chơi đạt TOP 1,2,3,4-10 sẽ nhận được quà BXH
 • Tối thiểu đạt 50 lần mới có thể nhận thưởng BXH