Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-02-2021

Chia sẻ

Thành thông lệ, 23 Tháng Chạp hằng năm, Ông Táo sẽ lên Thiên Đình tấu trình với Ngọc Hoàng những chuyện nhân tình thế thái diễn ra dưới hạ giới.

Hãy cùng NKVS chuẩn bị thật đầy đủ những lễ vật cần thiết để chuyến đi của Ông Táo thuận lợi nhé! 

Thời gian

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 31/01/2021.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 10/02/2021.

Phạm vi & Điều kiện

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ NKVS.
 • Điều kiện: Người chơi đạt level 60 trở lên có thể tham gia sự kiện.

Nội dung

- Train quái có thể nhận Tượng Táo Quân (Không Khóa).

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:

 • Đồ Vía (Không Khóa): giá 59 Vàng.
 • Cá Chép Vàng (Không Khóa): giá 149 Vàng.
 • Tượng Táo Quân (Không Khóa): giá 5 Vàng.

- Sử dụng Tượng Táo Quân ngẫu nhiên ra 1 trong loại vật phẩm sau:

Đạo cụ

Số lượng

Tình trạng

Thổ Công

1

Khóa

Thổ Địa

1

Khóa

Thổ Kỳ

1

Khóa

- Người chơi đến NPC Sứ Giả Táo Quân tiến hành ghép quà:

 • Thổ Công x1 + Thổ Địa x1 + Thổ Kỳ x1 + Đồ Vía x1 = Lễ Vật Táo Quân (Khóa)
 • Thổ Công x1 + Thổ Địa x1 + Thổ Kỳ x1 + Đồ Vía x1 +Cá Chép Vàng x1= Táo Quân Về Trời (Khóa)

- Mở Lễ Vật Táo Quân nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm. Giới hạn ghép Lễ Vật Tạo Quân 100 hộp /1 ngày.

- Mở Táo Quân Về Trời nhận được 1 Thẻ Bài Táo Quân (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm. Không giới hạn ghép.

- Ghép Táo Quân Về Trời (Khóa) đạt mốc 49,99,499,999,1999 nhận được các gói quà tương ứng là Quà Táo Quân-I, Quà Táo Quân-II, Quà Bẩm Báo-III, Bẫm BáoIV, Cá Chép Hóa Rồng.

Bảng xếp hạng Táo Quân

 • Dùng Thẻ Bài Táo Quân (không khóa) bỏ phiếu BXH
 • 1 Thẻ Bài Táo Quân (không khóa = 1 điểm)

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

450

2

300

3

200

4~10

100