Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

04-02-2021

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Chào đón năm mới Tân Sửu 2021 cùng sự kiện siêu thưởng đặc biệt chào năm mới với giá trị quà tặng lên đến 40% so với các sự kiện khác.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 12/02/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 16/02/2021.
 • Quà sẽ được phát từ ngày 17-18/02/2021

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi đạt mốc nào chỉ nhận thưởng tại mốc đó(không nhận quà mốc thấp hơn).
 • Đặc Biệt tất cả quý Đại Hiệp khi quy đổi đạt mốc 3 vạn trở lên sẽ nhận được các gói quà Tân Sửu 2021:(chi tiết các gói quà Tân Sửu ở cuối trang)
 • Máy chủ Địa Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt mốc 3 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tân Sửu -I.
  + Khi quy đổi đạt mốc 6 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tân Sửu -I Tân Sửu-II.
  + Khi quy đổi đạt mốc 15 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tân Sửu-I, Tân Sửu-II Tân Sửu-III.
  + Khi quy đổi đạt mốc 30 vạn Vàng sẽ nhận được x2 thưởng mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm các gói quà Tân Sửu-I, Tân Sửu-II, Tân Sửu-III và Tân Sửu-IV.
 • Máy Chủ Thiên Kiếm:
  + Khi quy đổi đạt mốc 3 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tân Sửu -I.
  + Khi quy đổi đạt mốc 6 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tân Sửu -I  Tân Sửu-II.
  + Khi quy đổi đạt mốc 15 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tân Sửu-I, Tân Sửu-II và Tân Sửu-III.
  + Khi quy đổi đạt mốc 30 vạn Vàng sẽ nhận được x2 thưởng mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm các gói quà Tân Sửu-I, Tân Sửu-II, Tân Sửu-III và Tân Sửu-IV.
  + Khi quy đổi đạt mốc 50 vạn Vàng sẽ nhận được x3 thưởng mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm các gói quà Tân Sửu-I, Tân Sửu-II, Tân Sửu-III, Tân Sửu-IV và Tân Sửu-V.
 • Máy chủ còn lại:
  + Khi quy đổi đạt mốc 3 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tân Sửu -I.
  + Khi quy đổi đạt mốc 6 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tân Sửu -I  Tân Sửu-II.
  + Khi quy đổi đạt mốc 15 vạn Vàng sẽ nhận thêm được gói quà Tân Sửu-I, Tân Sửu-II và Tân Sửu-III.
  + Khi quy đổi đạt mốc 30 vạn Vàng sẽ nhận được x2 thưởng mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm các gói quà Tân Sửu-I, Tân Sửu-II, Tân Sửu-III và Tân Sửu-IV.   
  +
  Khi quy đổi đạt mốc 50 vạn Vàng sẽ nhận được x3 thưởng mốc 15 vạn Vàng và nhận thêm các gói quà Tân Sửu-I, Tân Sửu-II, Tân Sửu-III, Tân Sửu-IV và Tân Sửu-V.
 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây

Ví dụ:
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng sẽ chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng .

Phần thưởng

Máy chủ Địa Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

Ngân Châm

4

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

15000 Vàng

Hồng thủy tinh

5

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

10

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-1

2

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ

2

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 3-2

2

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

20

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Ngân châm

15

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Chân khí 50000 điểm

8

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

110

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

60

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

80

Khóa

Máy chủ Thiên Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

15000 Vàng

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30,000 Vàng

Tùy chọn trang bị bạch kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Ngân châm 

10

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

30

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

Khóa

60000 vàng

Tùy chọn trang bị Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

80

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Ngân Châm

15

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

150000 Vàng

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Đá Rèn

100

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

120

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

2

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

15

Khóa

Túi chọn danh vọng lệnh (9 chọn 1)

120

Khóa

Các máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

30

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Không khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên 

2

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

60

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

140

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Huyền bạc

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

100

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

2

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Kim thủy tinh

2

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

200

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

450

Khóa

Tiền

100

Khóa

Huyền bạc

40

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

110

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x300(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa)

tùy chọn 

 Khóa

Chi tiết quà Tân Sửu

Quà Tân Sửu máy chủ Địa Kiếm

Quà

Vật phẩm

Số Lượng

Tân Sửu-I

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Tẩy Luyện Thạch

400

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Bách Bảo Rương

20

Tân Sửu-II

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Tẩy Luyện Thạch

500

Thiệp Chiêu Mộ Đồng đội

30

Chân Khí 50000 điểm

3

Tân Sửu-III

Cống Hiến Sư Môn 5000

5

Túi chọn Danh Vọng Lệnh 9 chọn 1

20

Cam Thủy Tinh

2

Tùy chọn Mũ Ngoài Bốc Toán Tử(Nam-Sát Thương Chí Mạng) hoặc Mũ Ngoài Thượng Tiểu Lâu (Nữ -Sát Thương Chí Mạng)

1

Bách Bảo Rương

30

Túi chọn toái Phiến Hiếm 4

1

Tân Sửu-IV

Cánh 4 Lạc Anh Phi Dực

1

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ

20

Đá Rèn

100

Tùy chọn trang bị bạch Kim(trừ vũ khí)

1

Quà Tân Sửu máy chủ Thiên Kiếm

Quà

Vật phẩm

Số Lượng

Tân Sửu-I

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Tẩy Luyện Thạch

500

Bách Bảo Rương

30

Chân Khí 50000 điểm

5

Tân Sửu-II

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Chân Khí 50000 điểm

10

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Tinh Kim

1

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Tân Sửu-III

Chân Nguyên Đỉnh Cố Nguyên(Phòng Chí Mạng)

1

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Chân Khí 50000 điểm

20

Kim Thủy Tinh

2

Tinh Thần Sa

1

Tân Sửu-IV

Tùy chọn đồng đội 5 sao

1

Chân Khí 50000 điểm

30

Thủy Tinh sắc Màu

1

Tụ Linh Đan

1

Tân Sửu-V

Chân Khí 50000 điểm

40

Chân Nguyên Đỉnh Trí Mệnh (Sát Thương Thương)

1

Tụ Linh Đan

1

Thủy Tinh sắc Màu

1

Huyền đồng

500

Quà Tân Sửu các máy chủ còn lại

Quà

Vật phẩm

Số Lượng

Tân Sửu-I

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Tẩy Luyện Thạch

500

Bách Bảo Rương

30

Chân Khí 50000 điểm

5

Tân Sửu-II

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Chân Khí 50000 điểm

10

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Tinh Kim

1

Chân Nguyên Đỉnh Cố Nguyên(Phòng Chí Mạng)

1

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Tân Sửu-III

Kim Thủy Tinh

2

Túi chọn toái phiến hiếm 4

1

Chân Khí 50000 điểm

20

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv7

1

Chân Nguyên Đỉnh Trí Mệnh (Sát Thương Thương)

1

Tinh Thần Sa

1

Tân Sửu-IV

Tùy chọn đồng đội 5 sao

1

Chân Khí 50000 điểm

30

Thủy Tinh sắc Màu

1

Tụ Linh Đan

1

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv8

1

Tân Sửu-V

Chân Khí 50000 điểm

40

Đồ Phổ Thần Thoại Chưa Giám Định

1

Tụ Linh Đan

1

Thủy Tinh sắc Màu

1

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv8

1