Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

14-10-2020

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 14/10 - 15/10/2020.

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!


Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 14/10/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 15/10/2020.
  • Thời gian phát quà: 16-17/10/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Tích lũy nạp đạt mốc: Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng

Máy chủ Cốt Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá tẩy thuộc tính

10

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Đá Tẩy Luyện Thạch

100

Khóa

Tùy chọn Trang sức bạch kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Hồng thủy tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

30000 Vàng

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Đá rèn

20

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Đá Tẩy Luyện Thạch

300

Khóa

Hồng thủy tinh

6

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

30

Khóa

60,000 Vàng

Túi Toái Phiến Cấp 3 hoặc 4

1

Khóa

Tùy chọn Trang sức Hoàng Kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

40

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

150,000 Vàng

Túi chọn toái phiến hiếm cấp 4

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Đá rèn

30

Khóa

Đá Tẩy Luyện Thạch

400

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

40

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

300,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Chân Khí 50000

12

Khóa

Đá rèn

30

Khóa

Cống Hiến sư môn 10000 điểm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Tinh kim

2

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim

1

Khóa

Máy chủ Đế Long-Ngạo Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Luyện Thạch

150

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Tùy chọn phòng cụ hoàng kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Luyện Thạch

300

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Chân Khí 5v

4

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ

20

Khóa

Tùy chọn trang bị  hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc  túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x40

1

Khóa

60,000 Vàng

Huyền đồng

200

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Chân Khí 5v

8

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Đá Tẩy Luyện Thạch

500

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)x1 hoặc túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Mảnh thủy tinh sắc màu

2

Khóa

Kim thủy tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

80

Khóa

Bách Bảo rương

60

Khóa

Đồng Đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Huyền đồng

250

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x180

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim x1 và túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 160

300000 vàng

Thủy tinh sắc màu

1

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Chân khí 5 vạn

15

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

300

Không Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Âm Dương Khí

300

Khóa

Máy chủ còn lại    

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

15,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

4

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x40 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Chân Khí 5 vạn

8

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 và túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

tùy chọn1 trong 2

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x50

150,000 Vàng

Kim Thủy tinh

1

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

Bách Bảo rương

60

Khóa

Hòa Thị Bích

50

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

300000 vàng

Túi mảnh trang bị truyền thuyết

200

Không khóa

Thủy tinh sắc màu

1

Khóa

Âm Dương Khí

400

Khóa

Hòa Thị Bích

50

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Chân Khí 5 vạn

15

Khóa

Lưu ý

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!(máy chủ Cốt Long không cần gửi yêu cầu nhận quà hệ thống sẽ tự động gửi thư về sau khi kết thúc sự kiện)
 

 

Trương Phàm Kính Bút