Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

01-03-2021

Chia sẻ

Hảo Tửu là một phần không thể thiếu khi bằng hữu và cố nhân hội ngộ cùng nhau tại tửu quán nơi thành thị và thôn trấn.

Với sự kiện Hảo Tử diễn ra từ ngày 02/03 đến ngày 15/03/2021, quý nhân sĩ cùng hảo hữu sẽ được thưởng thức các loại Rượu ngon danh tiếng, bên cạnh đó còn nhận được rất nhiều kinh nghiệm và vật phẩm từ các loại Rượu.

Thời gian & Điều kiện

  • Thời gian bắt đầu: 0h00 ngày 02/03/2021.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 15/03/2021.
  • Yêu cầu: Nhân vật đạt cấp 60 trở lên được tham gia sự kiện.
  • Phạm vi: Sự kiện diễn ra tại tất cả máy chủ.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi train quái nhận được "Gạo" (Không Khóa) và "Củi" (Không Khóa).

- Trân Bảo Các trao bán các vật phẩm:

  • Men Thường (Không Khóa): giá 59 Vàng
  • Men Thượng Hạng (Không Khóa): giá 149 Vàng
  • Túi Nguyên Liệu (Không Khóa): 10 Vàng

- Mở "Túi Nguyên Liệu" nhận được "Gạo" x5 và "Củi" x5

- Đến NPC Bất Túy Đại Sư tiến hành ghép quà.

"Gạo" x5 + "Củi x1" + Men Thường x1 = Mai Quế Lộ (Khóa)

"Gạo" x5 + "Củi" x2 + "Men Thượng Hạng" x1 = Nữ Nhi Hồng (Khóa)

- Người chơi lần đầu ghép đạt 5 Nữ Nhi Hồng (Khóa) sẽ nhận được tôn hiệu Nữ Nhi Hồng (7 Ngày).

- Cứ mỗi lần đổi đạt 30 Nữ Nhi Hồng sẽ nhận được 1 Mảnh Tàn Tích Bạch Kim.

- Mở Mai Quế Lộ nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm, đồng thời nhận được 10 điểm May Mắn /1 lần sử dụng, điểm sẽ được tích và hiển thị trên BXH. Giới hạn ghép 100 Mai Quế Lộ/1 ngày.

- Mở Nữ Nhi Hồng nhận được ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm , đồng thời nhận được 25 điểm May Mắn/1 lần sử dụng, điểm sẽ được tích và hiển thị trên BXH. Không giới hạn đổi.

- Ghép Quà Vạn Phúc đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999 nhận được các gói quà tương ứng là Hồng Lộ Tửu, Hổ Cốt Tửu, Phụng Bì Tửu, Quy Giáp Tửu, Long Nhãn Tửu.

Bảng xếp hạng

- Người chơi tích điểm bxh sẽ nhận được quà đua TOP BXH.

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

10000

2

7000

3

3500

4~10

3500