Trang chủ / Sự kiện

Quà Sư Môn

28-05-2019

Chia sẻ

Không hẳn chỉ là tu luyện, không hẳn chỉ là cơ duyên, trên con đường trở thành những bậc anh hùng cái thế, những võ hiệp có võ công thượng thừa phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Nhằm giúp đỡ những anh tài bốn phương tám hướng quy tụ dưới mái nhà Ngạo Kiếm Vô Song, tiếp thêm sức mạnh cho quý nhân sĩ để có thể thỏa chí vùng vẫy, chinh phục chướng ngại vật to lớn, khi nhân vật đạt được những cấp độ và thời gian nhất định sẽ có cơ duyên nhận những phần quà vô cùng giá trị.

Khi nhân vật đạt đẳng cấp 15, tiến hành đối thoại với Chưởng Môn Nhân của môn phái để nhận được phần thưởng. Phần thưởng được mở ra khi nhân vật đạt được những cấp độ nhất định như sau:

Cấp độ

Vật phẩm

Vật phẩm

90

1000 cống hiến sư môn

Hồng Thủy Tinh x 1

95

5000 hoạt lực

Hồng Phúc lệnh x 10

100

 Vàng khóa 2500

 Đồng Đội Ngẫu Nhiên x1

105

 50000 Bạc Khóa

 Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn x1

110

Quà May Mắn Bạc

Cam Thủy Tinh x 5

115

 Ngân Châm x1

 Chúc Phúc Chi vũ x10

120

Quà May Mắn Vàng

Kim Thủy Tinh x 1

Túi May Mắn Bạc mở ngẫu nhiên nhận các vật phẩm sau:

Vật phẩm

số lượng

Túi Danh Vọng Lệnh (2 chọn 1)

9

Túi Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

9

Túi Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

19

Túi Danh Vọng Lệnh (6 chọn 1)

19

Túi Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

29

 Giày Bạch Kim

1

Thẻ Đồng Đội ngẫu nhiên

1

Túi May Mắn Vàng mở ngẫu nhiên nhận các vật phẩm sau

Vật phẩm

số lượng

Túi Danh Vọng Lệnh (2 chọn 1)

 

Túi Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

9

Túi Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

9

Túi Danh Vọng Lệnh (6 chọn 1)

19

Túi Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

19

Giày Hoàng Kim

29

Thẻ Đồng Đội ngẫu nhiên

1