Trang chủ / Sự kiện

Các máy chủ còn lại

08-10-2018

Chia sẻ

Các tặng phẩm giá trị như: Quà May MắnHồng Thủy TinhTrúc Khí Đan,... trong phần quà tích lũy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Đại hiệp khi hành tẩu giang hồ.

Mốc tích lũy

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

3000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

 Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 4000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

6000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

15000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

2

Khóa

Trúc Khí Đan

2

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

5

Khóa

45000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 6000

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

3

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

4

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

100000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Không Khóa

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

5

Không Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

200000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

10

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

5

Không Khóa

Tụ Linh Đan

2

Không Khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

4

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ(40 độ thoải mái)

1

Khóa