Trang chủ / Sự kiện

Máy chủ Hoàng Dược Sư

08-10-2018

Chia sẻ

Đại hiệp tại máy chủ Hoàng Dược Sư sẽ nhận được phần quà tích lũy nạp thẻ sau:

Mốc tích lũy

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

3000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến 2000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

4

Khóa

6000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

15000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

5

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Hoán Thú Phù-III

3

Khóa

45000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 6000

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Trúc Khí Đan

2

Khóa

Hoán Thú Phù-III

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

5

Khóa

100000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Không Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

200000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

10

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Không Khóa

Tụ Linh Đan

2

Không Khóa

Túi Chọn Gia Cụ(40 độ thoải mái)

1

Khóa