Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

15-01-2020

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Đón chào Năm mới 2020 cùng sự kiện Siêu thưởng tích lũy với nhiều lợi ích sẽ tiếp diễn từ ngày 15/01 - 17/01/2020. Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu:  ngày 15/01/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 17/01/2020.
  • Thời gian phát quà từ ngày 18 đến 19/01/2020

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

  • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc cao có thể nhận được thưởng tại mốc đó và mốc thấp hơn.
Ví dụ:
  • Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà tích lũy mốc 15,000 Vàng và mốc 6,000 Vàng

Phần thưởng máy chủ Thiên Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

 

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

1

Khóa

15,000 Vàng

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

30

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

30,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 10000

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

50

Không Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-2

3

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 vàng

Cống Hiến Sư Môn 10000

6

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 4

3

Khóa

150,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

10

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

100

Không Khóa

300,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

20

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

200

Không Khóa

Phần thưởng máy chủ Thần Long, Bách Long, Hoàng Long 

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

 

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

1

Khóa

15,000 Vàng

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

2

Khóa

Tùy Chọn Trang Bị Bạch Kim

1

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Khóa

30,000 Vàng

Cống Hiến Sư Môn 10000

3

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

90,000 vàng

Cống Hiến Sư Môn 10000

6

Khóa

Hồng Thủy Tinh

5

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Hoàng Kim

1

Không Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

150,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ Vũ Khí)

1

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

10

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Không Khóa

300,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 10000

20

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

200

Không Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại   

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Áo Ngoại Trang 3 ngày

 

Khóa

15,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Tùy Chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Không Khóa

30,000 Vàng

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Tùy Chọn Trang Sức Hoàng Kim

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

20

Không Khóa

90,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim(Trừ vũ khí)

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

60

Không Khóa

150,000 Vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Không Khóa

300,000 vàng

Tùy Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Không Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

2

 Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết 

100

Không Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Không Khóa

 

Lưu Ý:

  • Sau khi đạt đủ mốc nạp, đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé!
  • Gửi yêu cầu nhận quà, mỗi mốc đạt gửi 1 lần:
     

 Trương Phàm Kính Bút