Trang chủ / Sự kiện

Đầu tư vốn

24-11-2017

Chia sẻ

Chào đón máy chủ Dương Quá sẽ khai mở vào lúc 10h00 ngày 01/12/2017, Phương Phàm xin giới thiệu sự kiện Đầu tư vốn. Thay vì để vàng trong túi hãy tham gia sự kiện Đầu tư vốn để nhận được cả vỗn lẫn lãi. Cách thức đơn giản, quà thưởng nhiều vô kể. Cơ hội hiếm có, nhanh tay rinh quà nhé!

Điều kiện tham gia

  • Đại hiệp tại máy chủ Dương Quá.

Thời gian

  • Thời gian đầu tư vốn: Từ 10h ngày 01/12/2017 đến 23h59 ngày 03/12/2017
  • Thời gian nhận thưởng: Từ 10h ngày 01/12/2017 đến 23h59 ngày 13/01/2018

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian đầu tư vốn, Đại hiệp có thể chọn đầu tư 3.000 Vàng không khóa hoặc 10.000 Vàng không khóa
  • Sau khi hoàn thành thao tác đầu tư vốn, ở mốc đầu tư 3.000 Vàng không khóa, trong các ngày thứ 2; 4; 10, mốc đầu tư 10.000 Vàng không khóa, trong các ngày thứ 4; 6; 10 đại hiệp sẽ được nhận lại toàn bộ số vàng đã đầu tư. Cụ thể như bảng dưới đây:

Đầu tư 3.000 Vàng không khóa

Số ngàyNhân sĩ nhận
11 Quà Y Phục Hiếm Bậc 4
2500 Vàng
35 Lam Thủy Tinh
41000 Vàng
5Hoạt Lực 2000
68 Vạn Bạc Khóa
73000 Vàng Khóa
810 Vạn Bạc Khóa
91 Tử Thủy Tinh
101500 Vàng

 

Đầu tư 10.000 Vàng không khóa

Số ngàyNhân sĩ nhận
1Quà Y Phục Hiếm Bậc 4
25 Vạn Bạc Khóa
32000 Vàng Khóa
42000 Vàng
520 Vạn Bạc Khóa
64000 Vàng
7Hoạt Lực 5000
88000 Vàng Khóa
94 Tử Thủy Tinh
104000 Vàng


 Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm