Trang chủ / Sự kiện

Siêu Thưởng Mừng Đại Lễ

01-09-2022

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Ngày Đại Lễ Quốc Khánh Việt Nam 2/9 đã đến gần, trong không khí hân hoan rộn ràng chào đón ngày Quốc Khánh, Ngạo Kiếm Vô Song xin gửi đến Quý Đại Hiệp sự kiện Siêu Thưởng Mừng Đại Lễ, diễn ra từ 01/09 - 04/09.

Không chỉ quy đổi được Vàng mà còn nhận được những phần quà hấp dẫn với giá trị hơn 129% so với các sự kiện khác. Tham gia ngay sự kiện hấp dẫn này nhé!!!

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h30 ngày 01/09/2022.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 04/09/2022.
  • Thời gian phát quà: 05/09/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Ngoài ra:

- Máy chủ Hoàng Dung:

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 Vàng.

- Máy chủ Thiên Phụng, Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm:

  + Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 Vàng +  tùy chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

Gói

Vật phẩm

1

Cánh 5- Băng Nghiên Vũ x1

2

Cống Hiến Sư Môn 500 000 điểm

3

Đá rèn x 200

4

Chân khí 50000 điểm x60

5

Túi chọn mảnh truyền thuyết x300

Máy chủ cũ còn lại
 + Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 Vàng + tùy chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

Gói

Vật phẩm

1

Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

2

Tùy chọn trang bị hoàng Kim(có thể chọn vũ khí)x1

3

Chân khí 50000 điểm x60

4

Cánh 6-Bình Loan Vũ x1

5

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm x10

  • Đặc biệt, tất cả quý Đại Hiệp khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng trở lên sẽ nhận được các gói quà Nhân dịp đại lễ Quốc Khánh với giá trị hơn 129% so với các sự kiện khác

- Máy chủ Hoàng Dung:

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Anh Hùng Hào Kiệt-I.

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Anh Hùng Hào Kiệt-I và II.

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Anh Hùng Hào Kiệt-I, II và III.

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Anh Hùng Hào Kiệt-I, II, III và IV.

- Máy chủ Thiên Phụng-Long Phụng-Linh Phụng-Phi Kiếm:

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I.

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I và II.

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I, II và III.

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I, II, III và IV.

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I, II, III, IV và V.

  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Nhiệt Huyết Anh Hào-I, II, III, IV, V và VI.

- Máy chủ cũ còn lại:

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tưng Bừng Đại Lễ-I.

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tưng Bừng Đại Lễ-I và II.

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tưng Bừng Đại Lễ-I, II và III.

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tưng Bừng Đại Lễ-I, II, III và IV.

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quàTưng Bừng Đại Lễ-I, II, III, IV và V.

  + Khi quy đổi đạt 300000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Tưng Bừng Đại Lễ-I, II, III, IV, V và VI.

- Chi tiết gói quà: xem ở cuối trang.

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 05/09/2022.

Phần thưởng

Máy chủ Hoàng Dung

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Ngân Châm

2

 Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

4

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

25

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

6

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

6

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao tùy chọn x4

tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x20

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm x2

Khóa

Máy chủ Thiên Phụng, Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x200

2

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x350

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

180

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

250

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Kim thủy tinh

3

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

400

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Lược Gỗ

200

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

30

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

2

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa

Chi tiết gói quà

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Anh Hùng Hào Kiệt-I

Trúc Khí Đan

30

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

20

Anh Hùng Hào Kiệt-II

Túi chọn đồng đội 4 sao môn phái

2

Trúc Khí Đan

40

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Anh Hùng Hào Kiệt-III

Đá Tẩy Luyện

500

Trúc Khí Đan

40

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Kim Thủy Tinh

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

25

Anh Hùng Hào Kiệt-IV

Chìa Khóa Lấp Lánh

1

Chân Khí 50000 điểm

3

Đá Tẩy Luyện

700

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Nhiệt Huyết Anh Hào-I

Trúc Khí Đan

30

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Thẻ Đồng Đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Nhiệt Huyết Anh Hào-II

Thẻ Đồng Đội 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Trúc Khí Đan

40

Chân Khí 50000 điểm

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Nhiệt Huyết Anh Hào-III

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Trúc Khí Đan

40

Túi Chọn Ẩn Mạch

2

Kim Thủy Tinh

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Nhiệt Huyết Anh Hào-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

1

Chân Khí 50000 điểm

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Thẻ Đồng Đội 5 Sao ngẫu nhiên

1

Nhiệt Huyết Anh Hào-V

Thủy Tinh sắc Màu

2

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Chân Khí 50000 điểm

10

Nhiệt Huyết Anh Hào-VI

Thủy Tinh sắc Màu

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Huyền Đồng

500

Huyền Bạc

50

Huyền Kim

10

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết x300(khóa) Hoặc Hoà Thị Bích x 20 hoặc đồ phổ thần thoại chưa giám định x1

tuỳ chọn

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Tưng Bừng Đại Lễ-I

Trúc Khí Đan

40

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Tưng Bừng Đại Lễ-II

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

10

Chân Khí 50000 điểm

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Tưng Bừng Đại Lễ-III

Trúc Khí Đan

50

 Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Tưng Bừng Đại Lễ-IV

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Chân Khí 50000 điểm

10

Kim Thuỷ Tinh

3

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Tưng Bừng Đại Lễ-V

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Trúc Khí Đan

50

Hoà Thị Bích

20

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hoá + 22

2

Cầu Phúc Lệnh-III

3

Tưng Bừng Đại Lễ-VI

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hoá + 24

4

Huyền Đồng

500

Huyền Bạc

50

Huyền Kim

5

Chân Khí 50000 điểm

15

Mảnh Linh Ngọc

1500