Trang chủ / Sự kiện

Ưu Đãi Mừng Máy Chủ Mới

18-11-2022

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Máy chủ mới Quách Tương sẽ chính thức khai mở vào 10h00 ngày 19/11/2022, vì thế Ngạo Kiếm Vô Song xin đem đến chuỗi sự kiện Mừng Máy Chủ Mới Quách Tương.

Khởi đầu sẽ là sự kiện Ưu Đãi Mừng Máy Chủ Mới diễn ra duy nhất vào ngày 18/11/2022, không chỉ quy đổi được Vàng mà còn nhận được những phần quà hấp dẫn với giá trị hơn 129% so với các sự kiện khác. Tham gia ngay sự kiện hấp dẫn này nhé!!!

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h01 ngày 18/11/2022.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 18/11/2022.
  • Thời gian phát quà: 19/11/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Đặc biệt, tất cả quý Đại Hiệp khi quy đổi đạt mốc 6000 Vàng trở lên sẽ nhận được các gói quà Ưu Đãi Mừng Máy Chủ Mới với giá trị hơn 129% so với các sự kiện khác (chi tiết ở cuối trang)

- Máy chủ Quách Tĩnh:

   + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hậu Sinh Khả Uý-I

   + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hậu Sinh Khả Uý-I và II

   + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Hậu Sinh Khả Uý-I , II và III

   + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thưởng x2 mốc 30000 Vàng và nhận thêm túi quà Hậu Sinh Khả Uý-I , II, III và IV

   + Khi quy đổi đạt 99999 Vàng sẽ nhận thưởng x3 mốc 30000 Vàng và nhậnthêm túi quà Hậu Sinh Khả Uý-I , II, III, IV và V

- Máy chủ Hoàng Dung, Thiên Phụng, Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm:

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I và II

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I, II và III

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I, II, III và IV

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Thanh Danh Hiển Hách-I, II, III, IV và V

Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt 6000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I

  + Khi quy đổi đạt 15000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I và II

  + Khi quy đổi đạt 30000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I, II và III

  + Khi quy đổi đạt 60000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I, II, III và IV

  + Khi quy đổi đạt 150000 Vàng sẽ nhận thêm túi quà Ngạo Thị Quần Hùng-I, II, III, IV và V

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 19/11/2022.

Phần thưởng

Máy chủ Quách Tĩnh

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Trang Bị Bạch Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

7

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao môn phái

1

Khóa

Trang Bị Bạch Kim(trừ vũ khí)

1

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Ngân Lượng 20 vạn

6

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

6

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

12

Khóa

Trang Bị Bạch Kim(trừ vũ khí)

2

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao môn phái

2

Khóa

Bách Bảo Rương

25

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên x5

tùy chọn 1 trong các vật phẩm sau

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x20

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x1 mốc 6 vạn trở lên có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn

Khóa

Cam Thủy Tinh x3

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm x2

Khóa

Máy chủ Hoàng Dung, Thiên Phụng, Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí)  hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí) hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x200

2

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x350

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

180

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

250

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Lượt Gỗ

100

Khóa

Kim thủy tinh

3

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

400

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

30

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

2

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa

Chi tiết gói quà

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Hậu Sinh Khả Uý-I

Ngân Châm

5

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Hậu Sinh Khả Uý-II

Thẻ Đồng Đội 4 ngẫu nhiên

3

Trúc Khí Đan

40

Chân Khí 50000 điểm

3

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Hậu Sinh Khả Uý-III

Trúc Khí Đan

30

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

2

Cam Thủy Tinh

3

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Hậu Sinh Khả Uý-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Đá Rèn

100

Hậu Sinh Khả Uý-V

Cam Thủy Tinh

3

Cầu Phúc Lệnh-III

3

Đá Rèn

50

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Thanh Danh Hiển Hách-I

Trúc Khí Đan

30

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Thẻ Đồng Đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Thanh Danh Hiển Hách-II

Thẻ Đồng Đội 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Đá Rèn

200

Chân Khí 50000 điểm

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Thanh Danh Hiển Hách-III

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Trúc Khí Đan

40

Túi Chọn Ẩn Mạch

2

Kim Thủy Tinh

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Thanh Danh Hiển Hách-IV

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Chân Khí 50000 điểm

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Tuỳ Chọn

1

Thanh Danh Hiển Hách-V

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

250

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

 

Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Ngạo Thị Quần Hùng-I

Đá Rèn

150

Ngoại Y Cát Tường (15 ngày)

1

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

30

Ngạo Thị Quần Hùng-II

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

3

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

150

Chân Khí 50000 điểm

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Ngạo Thị Quần Hùng-III

Trúc Khí Đan

50

 Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

200

Thẻ Đồng đôi 4-5 sao ngẫu nhiên

5

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

50

Ngạo Thị Quần Hùng-IV

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Chân Khí 50000 điểm

10

Kim Thuỷ Tinh

3

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Ngạo Thị Quần Hùng-V

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Hoà Thị Bích x40 hoặc Mảnh Linh Ngọc x1000

tùy chọn

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hoá + 24

2

Đồ Phổ Thần Thoại Chưa Giám Định

1