Trang chủ / Sự kiện

Siêu Thưởng Tích Lũy

22-09-2022

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Tháng 9 đã sắp trôi qua, hãy cùng với Ngạo Kiếm Vô Song đến với sự kiện Siêu Thưởng Tích Lũy, diễn ra từ ngày 22/09 - 23/09/2022, quy đổi tích lũy càng nhiều, phần thưởng càng lớn!!!

Tham gia ngay để nhận quà nào!!!!

 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h01 ngày 22/09/2022.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 23/09/2022.
  • Thời gian phát quà: 24-26/09/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tích lũy mốc nạp đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng tại mốc đó (không nhận quà mốc thấp hơn).
  • Ngoài ra:

- Máy chủ Hoàng Dung

  + Khi quy đổi đạt mốc 15000 Vàng sẽ nhận thêm Cầu phúc lệnh-II x3

  + Khi quy đổi đạt mốc 30000 Vàng sẽ nhận thêm Túi chọn huyệt vị x1

  + Khi quy đổi đạt mốc 60000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 30000 vàng và nhận thêm Túi chọn huyệt vị x2

  + Khi quy đổi đạt mốc 99999 Vàng sẽ nhận được thưởng x3 mốc 30000 vàng và nhận thêm Trang bị Vũ Khí Bạch Kim x1 + Kim Thủy Tinh x1

- Máy chủ Thiên Phụng, Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm

  + Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng +  tùy chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

Gói

Vật phẩm

1

Cánh 5- Băng Nghiên Vũ x1

2

Cống Hiến Sư Môn 500 000 điểm

3

Đá rèn x 200

4

Chân khí 50000 điểm x60

5

Túi chọn mảnh truyền thuyết x300

- Máy chủ cũ còn lại

  + Khi quy đổi đạt mốc 300000 Vàng sẽ nhận được thưởng x2 mốc 150000 vàng  tùy chọn thêm 1 trong các phần quà sau:

Gói

Vật phẩm

1

Túi chọn mảnh truyền thuyết x400 

2

Tùy chọn trang bị hoàng Kim x5

3

Chân khí 50000 điểm x60

4

Cánh 6-Bình Loan Vũ x1

5

Cống Hiến Sư Môn 50000 điểm x10

Gửi yêu cầu nhận quà
  • Đại hiệp tham gia sự kiện tiến hành gởi yêu cầu chọn quà tùy chọn để BQT tiến hành trao quà nhé. (Quý Đại Hiệp gửi thông tin trong thời gian diễn ra sự kiện để BQT tiến hành trao quà, sau khi kết thúc sự kiện nếu không gửi thông tin BQT sẽ không hỗ trợ)

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 24-26/09/2022.

Phần thưởng

Máy chủ Hoàng Dung

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15,000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Phòng Cụ Bạch Kim

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30000 Vàng

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí) x2 hoặc Tùy chọn Hoàng Kim (trừ vũ khí) x1

tùy chọn

Khóa

Ngân Châm

6

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

15

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x5

tùy chọn 1 trong 4 vật phẩm sau

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên x1 mốc 6 vạn trở lên có thể chọn, tương đương 2 phần quà tùy chọn

Khóa

Cống Hiến Sư môn 5000 điểm x2

Khóa

Cam Thủy Tinh x 3

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội x1

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III x2

Khóa

Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ x25

Khóa

Máy chủ Thiên Phụng,Linh Phụng, Long Phụng, Phi Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6000 Vàng

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Phòng Cụ Hoàng Kim

1

Khoá

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

15000 Vàng

Tùy  chọn Phòng Cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Ngân châm

7

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x100

tùy chọn

Khóa

Chân khí 50000 điểm

5

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

50

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

30,000 Vàng

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí) hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x100

1

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Ngân châm 

7

Khóa

Đá Rèn

60

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

150

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

80

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x20 hoặc ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5

Tùy chọn

Khóa

60000 vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

150

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ x2 hoặc  huyệt vị đồ chưa giám định x20

Tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Bách Bảo Rương

40

Khóa

Chân khí 50000 điểm

20

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1

300

Khóa

Đá Rèn

120

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Trang Bị Hoàng Kim (Trừ Vũ Khí) hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x200

2

Khóa

150000 Vàng

Đồng đội 6 Sao ngẫu nhiên x1 hoặc đồng đội 5 sao tùy chọn x2

Tùy chọn

Khóa

Lệnh mở ô đồng đội

1

Khóa

Tùy chọn trang bị Hoàng Kim x3 hoặc Túi chọn mảnh truyền thuyết x350

tùy chọn

Khóa

Huyền đồng

500

Khóa

Huyền bạc

50

Khóa

Huyền Kim

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

180

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

250

Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Túi chọn danh vọng 9 chọn 1 x400 hoặc Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x15 hoặc túi chọn huyệt vị x4

tùy chọn

Khóa

Đá Rèn

200

Khóa

Máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

40

Khóa

Chân Khí 5 vạn

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

50

Khóa

15,000 Vàng

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x5 hoặc huyệt vị đồ chưa giám định x10 hoặc Tùy chọn phòng cụ Hoàng Kim x1 hoặc túi chọn mảnh truyền thuyết x50

Tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Huyền đồng

150

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

60

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

50

Khóa

30,000 Vàng

Kim thủy tinh

1

Khóa

Ẩn mạch huyệt vị đồ chưa giám định x7 hoặc Túi chọn huyệt vị đồ x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

10

Khóa

Huyền đồng

200

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Bách bảo rương

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 

80

Khóa

tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1 hoặc 100 mảnh truyền thuyết  hoặc hòa thị bích x15

tùy chọn

Khóa

60,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

150

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ -chưa giám định x10 hoặc túi chọn huyệt vị đồ x2 hoặc túi chọn ẩn mạch x1

tùy chọn

Khóa

Chân Khí 5 vạn

20

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

150

Khóa

Mảnh Thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Lượt Gỗ

100

Khóa

Kim thủy tinh

3

Khóa

túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x200 hoặc Hòa Thị Bích x30 hoặc tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)x1

Tùy chọn

Khóa

150,000 Vàng

Huyền đồng 

400

Khóa

Huyền bạc

30

Khóa

Lượt Gỗ

200

Khóa

Đá Rèn Thần Thoại

30

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

250

Khóa

Chân khí 50000 điểm

30

Khóa

Túi chọn ẩn mạch huyệt vị đồ

2

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

120

Khóa

Đồng Đội 6 sao ngẫu nhiên x1 hoặc 5 sao tùy chọn x2

tùy chọn

Khóa

Túi mảnh trang bị truyền thuyết x400(không khóa) hoặc hòa thị bíchx 40(khóa) hoặc Đá rèn x200 hoặc Mảnh Linh Ngọc x 1500

tùy chọn 

 Khóa

Đại sứ sự kiện Phương Phàm