thể lệ

Đối tượng tham gia

♦ Từ vòng chính thức chọn ra Top 8 ở mỗi cụm, 4 cụm sẽ có 32 tuyển thủ có đủ tư cách tham gia thi đấu.

Thời gian và quy tắc thi đấu

♦ Lịch thi đấu chung kết: 19:30 03/07/2022 và 19:30 04/07/2022

♦ Quy tắc thi đấu

Ngày thi đấuQuy tắc thi đấu
Ngày thứ nhất

♦ 32 người chơi đủ tư cách thi đấu đến báo danh ở NPC Quan Báo Danh Lôi Đài để vào sân.

♦ Hệ thống sẽ tự động sắp xếp 32 người chơi thành 4 bảng thi đấu theo hình thức song bại.

♦ Kết quả: Top 1 và Top 2 của mỗi bảng (8 người chơi) sẽ tham gia thi đấu vào ngày tiếp theo
Ngày thứ hai

♦ 8 người chơi được chọn từ ngày thi đấu thứ nhất sẽ đến báo danh ở NPC Quan Báo Danh Lôi Đài để vào sân.

♦ 8 người chơi sẽ tiếp tục thi đấu theo hình thức song bại để chọn ra ngôi vị Quán Quân
Quy tắc đấu Song Bại
  • Bắt đầu từ trận vòng loại, người thắng mỗi vòng sẽ vào nhóm thắng, người thua sẽ vào nhóm thua, nhóm thua nếu thua tiếp sẽ bị loại, người thua mỗi vòng của nhóm thắng sẽ vào nhóm thua, tiếp tục như vậy cho đến khi quán quân của nhóm thắng và nhóm thua vào quyết đấu quán quân-á quân cuối cùng.

 Quy trình thi đấu

♦ Đúng thời gian quy định, 32 tuyển thủ đến báo danh ở NPC Quan Báo Danh Lôi Đài để vào sân thi đấu:

Quan Báo Danh Lôi ĐàiVị trí

Biện Kinh: 978/248

Dương Châu: 944/247

Phượng Tường: 938/243

Thành Đô: 1015/248

Tương Dương: 931/270

♦ Nhấp chọn dòng chữ Tham gia Giải Đấu Thiên Hạ Vô Song để vào bản đồ thi đấu


Sân chờ đấu chung kết

 Đến gặp NPC Quản Lý Thi Đấu để nhận trang bị và linh thạch, chọn linh thạch, trang bị phù hợp với môn phái hiện tại.


Trang bị và linh thạch được nhận

♦ Mở Gói Linh Thạch Thiên Hạ Vô Song sẽ được các Linh Thạch dùng để khảm vào các trang bị, vũ khí

♦ Ngoài ra, tuyển thủ còn nhận được rương máu và thức ăn. Nhân sĩ nên sử dụng thức ăn lúc bắt đầu vào đấu

Lưu ý
  • Trang bị thi đấu của mỗi nhân vật đều giống nhau
  • Lần thi đấu này sử dụng quy tắc đấu Song Bại, trong sân đấu, hủy hiệu quả áp chế công lực
  • Nếu tuyển thủ điều chỉnh xong, vui lòng không rời khỏi sân đấu, nếu rời khỏi sân đấu tất cả dữ liệu sẽ không được bảo lưu, lần sau vào lại phải thiết lập lại
  • Thời gian có thể nhanh chậm hơn tùy vào thực tế thi đấu