Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

[10H00 NGÀY 17/11] RA MẮT MÁY CHỦ MỚI QUÁCH TƯƠNG

16-11-2022

Chia sẻ

Có lẽ ít ai biết, út nữ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung lại chính là người sáng lập phái Nga My, và cũng là chủ nhân đầu tiên của thanh kiếm lừng danh giang hồ - Ỷ Thiên Kiếm.

Máy chủ Quách Tương khai mở vào lúc 10h00 ngày 19/11/2022, đi kèm là chuỗi sự kiện hấp dẫn, hứa hẹn đầy kịch tính khi quý Đại Hiệp tham gia trải nghiệm. 

 

Thời gian khởi tạo nhân vật: 10h00 ngày 17/11/2022

Thời gian mở máy chủ: 10h00 ngày 19/11/2022

 

  

Đặc biệt - Máy chủ không mở giới hạn thời gian và cấp độ, trải nghiệm từ ngày đầu nhưng vẫn nhận quà hỗ trợ lực chiến khủng.

Chiêu Mộ Nhân Tài - Bảo Vệ Tương Dương

Trong thời gian diễn ra, Đại Hiệp tham gia sự kiện Chiêu Mộ Nhân Tài để không bỏ lỡ những phần quà giá trị từ Ngạo Kiếm Vô Song.

Thời gian

Từ ngày 16/11/2022

Nội dung

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, Đại Hiệp tiến hành hoàn thành nhiệm vụ để nhận lượt Chiêu Mộ

Sử dụng lượt chiêu mộ để tiến hành chiêu mộ nhân tài. Mỗi cấp bậc nhân tài sẽ tốn số lượt chiêu mộ tương ứng.

Số lượng lượt chiêu mộ tiêu tốn để chiêu mộ nhân tài.

- Chiêu mộ Binh sĩ: 5 lượt

- Chiêu mộ Tướng lĩnh: 10 lượt.

- Chiêu mộ Đại soái: 15 lượt.

- Chiêu mộ Trưởng Quan: 30 lượt.

Đặc biệt, khi Đại Hiệp hoàn thành chiêu mộ 4 nhân tài, quà Bảo Vệ Tương Dương sẽ được mở, Đại Hiệp có thể nhận quà này.

Chi tiết nhiệm vụ

Nhiệm vụ Số Lãnh Kỳ nhận được
Đăng nhập lần đầu 5
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày 10
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày 15
Chia sẻ sự kiện lên trang cá nhân 5
Mời bạn bè hằng ngày 5

Phần thưởng

Tên Gói Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Tình Trạng

Phạm Vi

Quà Binh Sĩ

Bạc Khóa 10 vạn

2

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

3

Khóa

Quà Tướng Lĩnh

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 Điểm

1

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

2

Khóa

Quà Đại Soái

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Trúc Khí Đan

20

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (1 ngày)

1

Khóa

Quà Trưởng Quan

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Ngạo Kiếm Tương Phùng 1 (tốn 1500 vàng để mở)

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Chân khí 5 vạn

2

Khóa

Quà Bảo Vệ Tương Dương

Thẻ đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Toàn server

Đá Rèn

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Định Tâm Đan

50

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Túi Ngạo Kiếm Tương Phùng 1 (tốn 1500 vàng để mở)

1

Khóa

*Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhập được 1 lần, Mỗi code chỉ được dùng 1 lần. Thời gian sử dụng: từ 19/11/2022 - 15/12/2022.

Ưu đãi dành cho máy chủ mới

Code máy chủ mới

Thời gian sử dụng: từ 19/11 - 15/12

Mỗi nhân vật chỉ nhập được 1 lần.

Tên quà

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Phạm vi sử dụng

Loan Tin MCM

Đá Rèn

10

Khóa

Toàn server

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 Điểm

4

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Hoạt Lực 2000 điểm

2

Khóa

Khai Mở Quách Tương

Hoán Thú Phù I

5

Khóa

Toàn server

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 2000 Điểm

1

Khóa

Túi chọn Ngoại Trang Năm Mới (3 ngày)

1

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Khởi Tạo Quách Tương

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên(Môn phái)

1

Khóa

Máy chủ mới Quách Tương

Cống Hiến Sư Môn 2000 Điểm

1

Khóa

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

3

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

4

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Hoạt Lực 2000 điểm

5

Khóa

Mừng MCM

Ngoại Y Như Ý(3 ngày)

1

Khóa

Đến Lễ Quan nhập: 2022QUACHTUONG

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Tôn Hiệu Ngạo kiếm vô song (3 ngày)

1

Khóa

Cánh 7-Linh Lung Vũ(1 ngày)

2

Khóa

Thẻ Kinh Nghiệm x2(5 ngày)

1

Khóa

Quà Phú Quý Thiên Hạ

Tên gói quà

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Phạm vi

Quà Phú Quý Thiên Hạ

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Toàn server

Thệ Tuyết Phi Vũ

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Chân Khí 5 Vạn

1

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Tôn hiệu Phú Quý Thiên Hạ (5 ngày)

1

Khóa

Code Bách Kiếm Lệnh

Code Bách Kiếm Lệnh chứa nhiều bảo bối có thể giúp đại hiệp 1 bước từ tân thủ hóa anh hùng trong phút chốc. Chắc chắn, Bách Kiếm Lệnh sẽ đưa đại hiệp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi:

 • Mở rộng hành trang cá nhân, rương trữ đồ mở rộng.
 • Hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, ngoại trang tọa kỵ đặc biệt.
 • Nhận Bách Kiếm Lệnh, nhận luôn hàng loạt phần quà:

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Vàng Khóa

50000

Khóa

Bạc Khóa

500000

Khóa

Ngoại Trang Manh Manh mới (15 ngày)

1

Khóa

Mở rộng Tr.2 Rương

1

Khóa

Mở rộng Tr.3 Rương

1

Khóa

Bộ trang bị hiếm bậc 4

1

Khóa

Nhất Kiếm Lệnh

1

Khóa

Thập Niên Lệnh

1

Khóa

Nhất Kiếm Lệnh

 • Lệnh bài Nhất Kiếm Lệnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các đại hiệp:
 • Hỗ trợ 10 món trang bị Hiếm bậc 6, sách kỹ năng tối đa level 110.
 • Hỗ trợ đồng đội 4 sao, kỹ năng chân nguyên bậc cao.
 • Hỗ trợ ngoại trang thuộc tính cao cùng nhiều vật phẩm khác.

Thập Niên Lệnh

 • Lệnh bài Thập Niên Lệnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các đại hiệp
 • Mở khóa 6 cấp nhiệm vụ.
 • Hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
 • Nội dung chi tiết: Tại đây

Quà khởi tạo nhân vật trước máy chủ mới  

 

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
Tôn Hiệu Anh Hùng Xuất Thế 1
Phụng Vũ Hành Trang 1
Tọa Kỵ Ngọc Tiêu Dao 1
Túi Vũ Khí Hiếm Bậc 2 1

Những hoạt động nổi bật

Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ mới

 • Chuỗi sự kiện bao gồm hàng loạt hoạt động Đua Top vô cùng hấp dẫn sẽ mang lại những trải nghiệm mới dành cho Đại hiệp. Nhiều điều bất ngờ đang chờ đón quý Đại hiệp. Khám phá ngay!
Thời gian mở máy chủ Sự kiện Sự kiện
Ngày 2 Đua Top Gia Tộc Trân Bảo Các giảm giá vật phẩm
Ngày 3 Đua Top Kinh Nghiệm Quà Siêu Điểm: Mở nhận được Đại Lực Hoàn
Ngày 4 Đua Top Cường Hóa Trân Bảo Các: Mở bán Túi Tử Thủy Tinh
Ngày 5 Đua Top Khảm Nạm Rút Thưởng Toái Phiến
Ngày 6 Đua Top Đồng Đội Tăng Giới Hạn "Rút Thưởng Vàng 1 Lần" Trong Ngày
Ngày 7 Đua Top Tọa Kỵ

Quà Đặc Biệt: Mở bán Hoán Thú Phù-I

Tiêu Phí Ngày: Mở bán Tọa Kỵ Bồi Luyện Huyết 5

Ngày 8 Đua Top Bảo Bối

Quà Đặc Biệt : Mở bán Túi Quà Ưu Đãi ( 50 vạn bạc khóa, huyệt vị đồ chưa giám định x 50 )

Ngày 9 Đua Top Công Lực Quà Đặc Biệt: Mở bán 10 quyển "Độn Giáp Thiên Thư"
 • Xem thêm những sự kiện sôi nổi chào mừng máy chủ mới tại đây.

Những hoạt động nổi bật khác

Những hoạt động và sự kiện dành cho máy chủ mới
Sự kiện Đầu Tư Vốn Máy Chủ Mới 
Sự kiện Đạo Bảo Tặc
Sự kiện Chiêu Tài Tiến Bảo
Lịch trình ra mắt tính năng
Đặc biệt
 • Khi quý Đại hiệp Tích Lũy Nạp Thẻ   tại máy chủ Quách Tương đạt 1.500 Vàng sẽ nhận được Tôn hiệu Sơ Nhập Giang Hồ, đạt 150.000 Vàng sẽ nhận được Tôn hiệu Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Tôn hiệu Sơ Nhập Giang Hồ Tôn hiệu Tiếu Ngạo Giang Hồ
Xem thêm
 • Đại hiệp không nên đặt tên mang tính chất khiếm nhã, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Mời quý vị xem thêm một số điều khoản trong game Ngạo Kiếm Vô Song: Tại đây
 • Quý đại hiệp còn có thể thoải mái trải nghiệm mà không lo bị thọt lại phía sau nhờ tính năng Auto trong game. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Quý Đại hiệp nếu bỏ lỡ việc trải nghiệm máy chủ Quách Tương ở những ngày đầu, có thể sử dụng Thẻ Nhất Kiếm Lệnh để đẩy nhanh quá trình lên cấp, giúp cho việc trải nghiệm máy chủ này được thuận lợi hơn. 

Đại sứ sự kiện Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn