Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

【12/07-22/07】SỰ KIỆN ĐỒ LINH SƯ

12-07-2021

Chia sẻ

Sự kiện Đồ Linh Sư với nhiều vật phẩm hiếm sẽ diễn ra từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 22/07/2021

Đây là cơ hội tuyệt vời để để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 12/07/2021.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 22/07/2021.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Trong thời gian Sự kiện ở Map Kích chiến vào khung giờ 8h30,10h30, 12h30,14h30,20h30,23h30 xuất hiện 7 NPC Đồ Linh Sư.
  • Trân Bảo Các treo bán: Đồ Linh(Không khóa) giá 139 Vàng.
  • Tiêu diệt thành công NPC sẽ rơi Tinh Đồ (không khóa) mỗi NPC là 50 Tinh Đồ (không khóa) cùng ngẫu nhiên 3-5 phần quà.
  • Dùng Đồ Linh  + Tinh Đồ = quà Linh Đồ, Dùng quà Linh Đồ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm
  • Lưu ý: Xuất hiện 7 NPC Đồ Linh có kỹ năng gây trạng thái xấu ở các bản đồ kích chiến. 

Phần thưởng

Máy chủ mở 43 ngày trở lên

Tên Vật Phẩm Số lượng Thuộc tính
Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định 1 Khóa
Bách Bảo Rương 2 Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh 1 Khóa
Chân Khí 5000 điểm 1 Khóa
Bách Bảo Rương 1 Khóa
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1) 1 Không Khóa
Hoán Thú Phù-II 1 Khóa

Máy chủ mở 118 ngày trở lên

Tên VP Số lượng Thuộc tính
Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định 1 Khóa
Ngân Châm 1 Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn 1000 2 Khóa
Bách Bảo Rương 3 Khóa
Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1) 1 Không Khóa
Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết 1 Không Khóa

Máy chủ mở 260 ngày trở lên

Tên VP Số lượng Thuộc tính
Huyền Đồng 2 Khóa
Hoạt Lực 5000 điểm 1 Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh 1 Khóa
Bách Bảo Rương 3 Khóa
Chân Khí 5000 điểm 1 Khóa
Mảnh Hòa Thị Bích 3 Khóa
Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết 1 Không Khóa

 

Xuất hiện 7 NPC Đồ Linh,NPC phải trụ được 30-45s tùy theo thời gian pk của tùy từng sv,NPC ngoài có skill gây trạng thái xấu ra thì cần bổ sung thêm một số skill độc, lạ hoặc gây ức chế cho người chơi như các rq trước, nếu được phát triển thêm các trạng thái ức chế glàm điểm nhấn cho sk

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn