Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

[16/02 - 28/02] Khuyến mãi nạp thẻ

16-02-2021

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến! 

Sự kiện Ưu Đãi Nạp Thẻ  diễn ra tại tất cả máy chủ mang lại rất nhiều ưu đãi cho đại hiệp, hãy nạp thẻ hôm nay để nhận nhiều quà tặng nhé! 

 

Thời gian

  • Từ ngày 16/02 đến 28/02/2021.
  • Phạm vi sự kiện: Tất cả máy chủ NKVS.
  • Nhận thưởng trước 23h59 trong ngày diễn ra sự kiện. 

Nội dung

  • Quý Đại hiệp tiến hành nạp thẻ đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá và hấp dẫn.
Lưu ý:
  • Trong thời gian từ 0h30 ngày 16/02 đến 23h59 ngày 28/02/2021, nếu Đại hiệp đã nạp đủ tất cả các mốc thì hãy nhận thưởng trước 23h59 ngày 28/02/2021. Tích lũy nhiều trong tháng sẽ có cơ hội nhận nhiều phần thưởng.

 

Phần thưởng

Máy chủ 1 ngày trở lên

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

3,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

2

Khóa

Hoạt Lực Khóa1000

3

Khóa

Môn Cống 2000

2

Khóa

Túi toái phiến 3

1

Khóa

Vàng khóa 10000

1

Khóa

6000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến

4

Khóa

Túi toái phiến 3

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Vàng khóa 10000

5

Khóa

15,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

4

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Túi toái phiến 3

2

Khóa

Vàng khóa 10000

8

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

5

Khóa

45,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

5

Khóa

Túi chọn toái phiến thường 3-1

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Đá rèn

10

KHóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

100,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

5

Khóa

Môn Cống 10000

3

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái2

2

Không Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Túi chọn toái phiến thường 3-1

3

Không Khóa

Ngân châm

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

200,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

5

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

Khóa

Ngân châm

20

Khóa

Túi chọn toái phiến Hiếm 3-1

2

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái2 (Không Khóa))

3

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (30 độ thoải mái)

1

Khóa

Máy chủ 76 ngày trở lên

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

3,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

2

Khóa

Hoạt Lực Khóa5000

1

Khóa

Môn Cống 2000

2

Khóa

Hoán Thú Phù-II

4

Khóa

6000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

5

Khóa

Hồng Thủy Tin

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

10

Khóa

15,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Thể Năng Đan Tọa Kỵ

10

Khóa

Huyền Thiết Thạch

20

Khóa

Hoán Thú Phù-II

7

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

45,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

3

Khóa

Môn Cống 6000

6

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

10

Khóa

Trúc Khí Đan

2

Khóa

Hoán Thú Phù-II

10

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

KHóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

100,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái1

3

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

200,000 Vàng

Quà May Mắn (chọn 1 trong 4 2k Vàng Khóa, 20w Bạc Khóa, 1w điểm truyện ký, 2kCống Hiến)

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

20

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết

30

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1

30

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

5

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

50

Khóa

Máy chủ 118 ngày trở lên

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

3,000 Vàng

Quà May Mắn

2

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Môn Cống 4000

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

3

Khóa

Hoán Thú Phù-III

2

Khóa

6000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

15,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

2

Khóa

Trúc Khí Đan

5

Khóa

Thể Năng Tọa Kỵ

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

45,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Môn Cống 6000

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

3

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Hồng thủy tinh

4

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

100,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Khóa

Túi chọn mảnh điểm kim thạch truyền thuyết

30

 Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

200,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch truyền thuyết

70

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

30

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

5

Khóa

Túi chọn tàn quyền bí tịch giang hồ

5

Khóa

Mảnh kim thủy tinh

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

1

Khóa

Máy chủ 252 ngày trở lên

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

3,000 Vàng

Quà May Mắn

2

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

2

Khóa

Môn Cống 4000

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

3

Khóa

6000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Trúc Khí Đan

10

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

5

Khóa

15,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

30

Khóa

Trúc Khí Đan

10

Khóa

Huyền đồng

50

Khóa

Võ kỹ thiên kiêu lệnh

10

Khóa

45,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Môn Cống 6000

1

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

30

Không Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ thiên kiêu lệnh

20

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

100,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Tụ linh đan

1

Không Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

30

Không Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Võ Kỹ thiên kiêu lệnh

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

200,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh hòa thị bích

1000

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền thuyết

100

Không Khóa

Đồ phổ thần thoại chưa giám định

1

 Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

5

Không Khóa

Tụ Linh Đan

2

Không Khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

4

Khóa

Chân khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

1

Khóa

 

 

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn