Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Bảo trì cập nhật phiên bản ngày 03/11/2020

02-11-2020

Chia sẻ

Chư vị Đại hiệp thân mến!  

Ngạo Kiếm Vô Song sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ vào ngày 03/11/2020 để cập nhật các sự kiện hấp dẫn.  

Thời gian bảo trì từ 08h00 đến 10h00 ngày 03/11/2020

 

 

 

Nội dung nổi bật  

  • Bảo trì nâng cấp máy chủ.
  • Điều chỉnh chiến khu trong hoạt động liên máy chủ.

SK liên quan

Chiến khu

Máy chủ

Xi Vưu Mộ, Tranh Bá Minh Chủ, Kỳ Vương Tranh Bá, Lãnh Thổ Chiến

Chiến khu 1

Châu Giang

Âu Dương Phong

Thanh Vân

Lăng Vân

Thái Sơn

Nam Giang

Chiến khu 2

Thần Long

Thiên Long

Chiến khu 3

Đế Long

Ngạo Long

Cốt Long

Bách Kiếm

Boss 145

Chiến khu 1

Châu Giang

Thanh Vân

Lăng Vân

Thái Sơn

Nam Giang

Âu Dương Phong

Chiến khu 2

Thần Long

Thiên Long

Chiến khu 3

Đế Long

Ngạo Long

Cốt Long

Bách Kiếm

Hoa Sơn Luận Kiếm,  Kim Sư Thành Song

Chiến khu 1

Châu Giang

Thanh Vân

Lăng Vân

Chiến khu 2

Thái Sơn

Nam Giang

Âu Dương Phong

Chiến khu 3

Thần Long

Thiên Long

Chiến khu 4

Đế Long

Ngạo Long

Cốt Long

Bách Kiếm

  • Cập nhật chuỗi sự kiện đặc sắc.

Trên con đường chinh phục thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp, nếu gặp phải trở ngại, quý vị có thể liên hệ một trong các kênh sau:  

Hướng dẫn chi tiết về mua & nạp thẻ BIT: https://id.duo.vn/News/Details/405

Dịch vụ mua thẻ BIT: https://id.gosu.vn/Card 

 

Đại Sứ Truyền Thông - Lạc Tâm Ảnh

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn