Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Cập Nhật: Cấp Rèn Đặc Biệt Cho Trang Bị Tuyệt Thế

01-08-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Phiên bản mới - Bách Niên Ngạo Kiếm sẽ cập nhật thêm tính năng Cấp Rèn Đặc Biệt, dành cho trang bị Tuyệt Thế.

Hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song tìm hiểu ngay nhé!!!

Cơ chế Rèn

- Trang bị Tuyệt Thế sau khi rèn đến bậc 9, cấp 20, Đại Hiệp có thể sử dụng đạo cụ: Tử Linh Châu  để tiến bậc cho phép rèn đến cấp 25

- Sử dụng Đá Rèn Đột Phá (Vũ Khí, Phòng Cụ, Trang Sức hoặc Y Phục) để rèn đến cấp 25.

Đá Rèn Mới

Công Thức

Sử Dụng

Đá Rèn Đột Phá (Vũ Khí)

Đá Rèn Đột Phá (Vũ Khí) = Đá Rèn Tuyệt Thế *10 + Dung Luyện XXX *5 + Thiên Châu *10 + Hoạt Lực *5000

Dùng để rèn Vũ Khí Tuyệt Thế lên đến cấp 25

Đá Rèn Đột Phá (Y Phục)

Đá Rèn Đột Phá (Y Phục) = Đá Rèn Tuyệt Thế *5 + Dung Luyện XXX *5 + Huyền Châu *5 + Hoạt Lực *2500

Dùng để rèn Y Phục Tuyệt Thế lên đến cấp 25

Đá Rèn Đột Phá (Trang Sức)

Đá Rèn Đột Phá (Trang Sức) = Đá Rèn Tuyệt Thế *5 + Dung Luyện XXX *3 + Tinh Châu *5 + Hoạt Lực *2500

Dùng để rèn Trang Sức Tuyệt Thế lên đến cấp 25

Đá Rèn Đột Phá (Phòng Cụ)

Đá Rèn Đột Phá (Phòng Cụ) = Đá Rèn Tuyệt Thế *5 + Dung Luyện XXX*3 + Tinh Châu *5 + Hoạt Lực *2500

Dùng để rèn Phòng Cụ Tuyệt Thế lên đến cấp 25

- Dung luyện Thần Hạch = Dung Luyện Hạch *3 + Hoạt Lực 1000

Hợp thành

Đạo cụ mới

Nguồn Gốc

Mô Tả Ghép Mảnh

Mảnh Thiên Châu 

Thông qua Boss Xi Vưu Mộ tầng 3-4. Danh Khí Chi Tranh

Nhấp chuột phải vào Mảnh sẽ hiển thị giao diện ghép đạo cụ, tiến hành hợp thành để nhận thành phẩm sau khi ghép mảnh.

Thiên Châu 

 Mảnh Thiên Châu *20 hợp thành = Thiên Châu *1

Mảnh Huyền Châu 

Thông qua Boss Xi Vưu Mộ tầng 3-4

Huyền Châu 

 Mảnh Huyền Châu *20 hợp thành = Huyền Châu *1

Mảnh Tinh Châu 

Thông qua Boss Thiên Tâm Cốc, Boss 135

Tinh Châu 

 Mảnh Tinh Châu *20 hợp thành = Tinh Châu *1

Mảnh Tử Linh Châu 

Thông qua Boss 135

Tử Linh Châu 

 Mảnh Tử Linh Châu *50 hợp thành = Tử Linh Châu *1

 

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn