Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Cập Nhật: Cánh Mới

01-08-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp thân mến,

Phiên Bản Mới - Bách Niên Ngạo Kiếm đã chính thức lên sóng, hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song tìm hiểu một cập nhật mới của phiên bản lần này nhé!!!

Hệ thống cánh mới

  • Cánh 11: Thần Tứ Thiên Dực
  • Cánh 12:Băng Sơn Yêu Dực
  • Cánh 13: Thiên Khải Thần Dực

Kỹ Năng Cánh Mới

  • Cánh mới 11,12,13 sẽ có kỹ năng mới Dây Chân Thần Long với 2 chỉ số đặc biệt làm giảm chỉ số đối thủ là: Giảm Phòng Chí Mạng theo % và Giảm Lực Phòng theo %

 

Hợp thành và nâng cấp cánh

Nguyên Liệu Cánh

Ma Phùng Tuyến

Giá Ma Phùng Tuyến ở TBC

Hoạt lực tốn

Hỗn Độn Nguyên Thạch

Cánh nhận được

3 Cánh 10

1 Ma Phùng Tuyến 11

102400

819200

200

Cánh 11-Thần Tứ Thiên Dực

3 Cánh 11

1 Ma Phùng Tuyến 12

204800

1638400

400

Cánh 12-Băng Sơn Yêu Dực

3 Cánh 12

1 Ma Phùng Tuyến 13

409600

3276800

800

Cánh 13-Thiên Khải Thần Dực

- Hỗn Độn Nguyên Thạch nhận thông qua các hoạt động: Boss Thiên Tâm Cốc, Cao Thủ Võ Lâm 125

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn