Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Chiêu Tài Tấn Bảo tại Nga My

06-11-2015

Chia sẻ

Quý đại hiệp Ngạo Kiếm Vô Song thân mến!

Để hành tẩu trên giang hồ, quý đại hiệp cần có một lượng vàng khóa và bạc khóa nhất định. Vậy làm cách nào để có được kim ngân một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều thời gian và sức lực? Hãy nhanh tay tham gia sự kiện Chiêu Tài Tiến Bảo để thu vào túi nhiều vàng khóa và bạc khóa.

Thời gian

Bắt đầu: 10h00 ngày 09/11/2015

Kết thúc: 23h59 ngày 22/11/2015

Điều kiện tham gia

Nhân sĩ tại máy chủ đã mở từ ngày 03/10/2015 đến 09/11/2015

Ưu đãi đặc biệt

• Mỗi ngày có 8 lần chiêu tài (bao gồm cả chiêu ngân và chiêu kim), mỗi lần tốn 88 vàng không khóa

Chiêu ngân có thể nhận 48888 bạc khóa, chiêu kim có thể nhận 488 vàng khóa

• Mỗi tuần chiêu tài 38 lần sẽ nhận được 1688 vàng khóa, chiêu tài 56 lần sẽ nhận được 6888 vàng khóa

Lưu ý
  • Sau 0h00 mỗi thứ 2 sẽ bắt đầu tích lũy lại

 Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn