Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Đầu tư vốn tại Nga My

06-11-2015

Chia sẻ

Chào đón máy chủ Nga My sẽ khai mở vào lúc 10h00 ngày 09/11/2015, Phương Phàm xin giới thiệu sự kiện Đầu tư vốn. Thay vì để vàng trong túi hãy tham gia sự kiện Đầu tư vốn để nhận được cả vỗn lẫn lãi. Cách thức đơn giản, quà thưởng nhiều vô kể. Cơ hội hiếm có, nhanh tay rinh quà nhé!

Điều kiện tham gia

Nhân sĩ tại máy chủ Nga My

Thời gian

Thời gian đầu tư vốn: từ 10h00 ngày 09/11/2015 đến 23h59 ngày 11/11/2015

Thời gian nhận thưởng: từ 10h00 ngày 09/11/2015 đến 23h59 ngày 10/12/2015

Nội dung sự kiện

• Trong thời gian đầu tư vốn, nhân sĩ có thể chọn đầu tư 9800 vàng không khóa hoặc 19800 vàng không khóa

Sau khi hoàn thành thao tác đầu tư vốn, trong các ngày thứ 3, 14, đại hiệp sẽ được nhận lại toàn bộ số vàng đã đầu tư. Cụ thể như bảng dưới đây:

Đầu tư 9800 vàng không khóa

Số ngày Nhân sĩ nhận
1 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên
2

5000 Vàng Khóa

3 3000 vàng không khóa
5

10 vạn Bạc Khóa

7 10 Đá Tinh Luyện
10 Tử Thủy Tinh
14 6800 vàng không khóa
19 5 Hoán Thú Phù-I
24 Y Phục Thừa T5
30 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

Đầu tư 19800 vàng không khóa

Số ngày Nhân sĩ nhận
1 2 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên
2

1 vạn Vàng Khóa

3 6800 vàng không khóa
5

20 vạn Bạc Khóa

7 20 Đá Tinh Luyện
10 2 Tử Thủy Tinh
14 13000 vàng không khóa
19 10 Hoán Thú Phù-I
24 Y Phục Hiếm T5
30 Lệnh Mở Ô Đồng Đội
Lưu ý
  • Số vàng nhận được vào ngày 3, 14 chính là số vàng đầu tư của bạn và được hệ thống hoàn trả lại. (Số vàng này không phải là phần thưởng thêm khi đầu tư vốn, phần thưởng đầu tư bao gồm vật phẩm ở ngày 1, 2, 5, 7, 10, 19, 24, 30)

  

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn