Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Hàm Tước Mới

05-04-2023

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

Phiêu bạt giang hồ, bất kỳ anh hùng hào kiệt nào cũng mong muốn sở hữu sức mạnh dời non lấp biển, chuyển đá vá trời khiến cho muôn người thán phục. Vậy làm cách nào để sở hữu được sức mạnh phi thường đó?

Trong Ngạo Kiếm Vô Song, công lực là một trong những yếu tố đo lường mức độ mạnh hay yếu của một nhân vật thông qua các chỉ số: lực công kích nhân vật, trang bị cường hóa, khảm nạm, cấp độ, tọa kỵ, thành tựu, quan ấn, phi phong, điểm tài phú...

Ngoài tôn hiệu hàm tước hiện có, trong phiên bản mới Phách Hỏa Vô Song sẽ cập nhật thêm 2 hàm tước mới: Đại Thánh và Tông Sư

STT

Hàm Tước

Công lực cần

1

Kinh Hồng

60

2

Lăng Vân

100

3

Tiềm Long

140

4

Ngạo Thế

210

5

Ỷ Thiên

280

6

Chí Tôn

400

7

Võ Thánh

500

8

Vô Song

650

9

Truyền Thuyết

800

10

Thần Thoại

1000

11

Võ Thần

1500

12

Thiên Tôn

2100

13

Vô Thượng

2600

14

Đại Thánh

2900

15

Tông Sư

3400

  

Cách giám định công lực

- Đại hiệp khi đạt đến mốc công lực mới thì tiến hành đến NPC Quan Ghi Danh Hàm Tước tại Biện Kinh (558, 109) để giám định hàm tước mới.

(Hình ảnh hàm tước mới)

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn