Tìm kiếm

Trang chủ / Tin tức

Linh Phách Thạch Mới

01-03-2023

Chia sẻ

Đại hiệp thân mến!

Hành tẩu giang hồ, ai ai cũng mong muốn được sở hữu những món trang bị tối tân, thời thượng. Vừa hay, trong thế giới Ngạo Kiếm Vô Song đang rò rỉ thông tin về Linh Phách Thạch mới - một loại linh thạch có thể giúp cho quý vị anh hùng nâng cao lực chiến của mình một cách rất hiệu quả.

Để sở hữu nhanh loại linh hoạt quý hiếm này, hãy cùng Lạc Tâm Ảnh theo dõi thông tin chi tiết như sau:

Linh Phách Thạch phát triển từ Linh Thạch III

 

 • Các loại Linh Phách Thạch LV10 dướii đây có thể phát triển lên đến Linh Phách Thạch LV15
 • Sử dụng Tinh Tim và Tinh Thần Sa để tiến hành tăng cấp lên đến Linh Phách Thạch Lv5

Cơ chế

 • Linh Thạch-III + Tinh Kim = Linh Phách Thạch Lv1.
 • Mỗi lần tiến bậc cần dùng 1 Tinh Thần Sa để cho phép tiến bậc Linh Phách Thạch cao hơn.

 • Linh Phách Thạch Lv1 *1 + Linh Thạch Lv1 (cùng loại) *9 + 500000 Hoạt Lực = Linh Phách Thạch Lv2
 • Linh Phách Thạch Lv2 *1 + Linh Thạch Lv1 (cùng loại) *9 + 500000 Hoạt Lực = Linh Phách Thạch Lv3
 • Tương tự đối với các loại Linh Phách Thạch có thể phát triển đến Lv5.

Các loại linh phách thạch có thể tăng đến lv5

Vật Phẩm

Ô Qua Việt

Đại Minh Vương

Phùng Nan Địch

Trương Siêu

Tử Tô Minh Vương

Lưu Quang

Huyễn Linh

Phù Châu

Viêm Thủy

Huyền Phụng

 

Linh Phách Thạch phát triển từ Linh Thạch IV

   

 • Các loại linh thạch dưới đây sẽ được phát triển từ Linh Thạch-IV lên Linh Phách Thạch Lv1 đến Lv5.
 • Các loại Linh Thạch được ghép lên từ Nguyên Thạch có cấp cao nhất hiện tại là Linh Thạch-IV.

Cơ chế

 • Linh Thạch-IV + Tinh Kim Cao Cấp = Linh Phách Thạch Lv1.
 • Mỗi lần tiến bậc cần dùng 1 Tinh Thần Sa Cao Cấp để cho phép tiến bậc Linh Phách Thạch cao hơn.

 

 

      

 • Linh Phách Thạch Lv1 *1 + Linh Thạch Lv1 (cùng loại) *9 + 500000 Hoạt Lực = Linh Phách Thạch Lv2
 • Linh Phách Thạch Lv2 *1 + Linh Thạch Lv1 (cùng loại) *9 + 500000 Hoạt Lực = Linh Phách Thạch Lv3

Các loại linh phách thạch có thể tăng đến lv5

Vật Phẩm

Tuyệt Thế Yêu Cơ

Ngụy Dũng

Thù Hoàng Dương

Thù Hoàng Âm

Kiếm Thần

Âu Thiên Dương

Âu Thiên Âm

Ngũ Hành Kiếm Tông Kim

Ngũ Hành Kiếm Tông Mộc

Ngũ Hành Kiếm Tông Thủy

Ngũ Hành Kiếm Tông Hỏa

Ngũ Hành Kiếm Tông Thổ

Kẻ Thần Phạt

Kiếm Vũ Hiên

Viên Triển Lượng

Thiển Âm

Thượng Quốc Lan

Cao Phong

Tăng Kim Phú

Độc Cô Lạc Vân

Khang Ninh Hoàng Hậu

 

Hướng dẫn tiến bậc

Bước 1:Vào giao diện Trưởng thành trang bị (Phím Q) -> chọn  Linh Thạch -> chọn Tiến Bậc, sẽ xuất hiện giao diện Tiến Bậc.

Bước 2: Chọn “Tiến bậc” và tiến hành thao tác.

 

Diễn đàn : http://diendan.duo.vn/forums/742-ngao-kiem-vo-song

Fanpage : https://www.facebook.com/nkvs.vn